Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackPerrault, Dominique – Bogár, Michal – Králik, Ľubomír – Urban, Ľudovít (eds.): BratislavamMetropolis

Perrault, Dominique – Bogár, Michal – Králik, Ľubomír – Urban, Ľudovít (eds.): Bratislava Metropolis

Alexandra Bitušíková

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 202-205

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: