Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackGbúrová, Marcela – Dobiaš, Daniel: Idea liberalizmu v európskom a slovenskom politickom myslení

Gbúrová, Marcela – Dobiaš, Daniel:The Liberalism Idea in European and Slovak Political Though

Dušan Masár

Vydavateľ / Publisher:

ISSN

Rok, strany / Year, pages: 2016, 192-194

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:

ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Licencie / Rights:

Referencie: