Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no. 7
Zuzana Kučerová - Jitka Poměnková

Financial and Trade Integration of Selected EU Regions: Dynamic Correlation and Wavelet Approach

Details:

Year, pages: 2015, 686 - 704
Keywords: financial integration, foreign trade, international financial markets, correlation analysis, wavelet co-spectrum JEL Classification: E44, F15, F21, F36, G15, C23, C36
Article type: Vedecký / Article

About article:

Obsahem článku je hodnocení procesu finanční a obchodní integrace ve 26 členských zemích Evropské unie (EU) v období 1993-2012. Země EU jsou rozlišeny na “staré” a “nové” členské země, aby bylo možné porovnat procesy finanční a obchodní integrace ve vyspělých a dříve centrálně plánovaných ekonomikách. Je použita metoda klasické a klouzavé korelace, dynamické korelace a waveletovského ko-spektra. Výsledky klasické a klouzavé korelace ukazují na existence silné vazby mezi oběma integračními procesy do roku 2008. Výsledky dynamické korelace potvrzují existenci silné korelace pro frekvence v dlouhých a hospodářských cyklech. Specifikace prostřednictvím waveletovského ko-spektra odhaluje skutečnost, že v dlouhé frekvence jsou korelovány v období 2000 – 2009, frekvence v hospodářských cyklech v období 1993 – 1994 a 2003 – 2004 a frekvence ve střednědobých cyklech obecně v období 2008 – 2010. Proces finanční integrace byl intenzivnější v případě „starých“ členských zemí, zatímco proces obchodní integrace v „nových“ členských zemích EU.

We evaluate the process of financial and trade integration in 26 European Union (EU) countries over the period 1993 – 2012. We distinguish between “new” and “old” EU countries to compare the processes of financial and trade integration in the developed countries and formerly central-planned economies. We use classical and moving correlation, dynamic correlation, and wavelet co-spectrum. Classical and moving correlation shows the strong relation until 2008. Dynamic correlation confirms strong relation for long and business cycle frequencies. Specification via wavelet co-spectrum reveals that long frequencies are correlated in the period 2000 – 2009, business cycle frequencies in the period 1993 – 1994 and 2003 – 2004 and middle frequencies generally in the period 2008 – 2010. The process of financial integration was stronger in the old EU member countries while the process of trade integration in the new member countries.

How to cite:

ISO 690:
Kučerová, Z., Poměnková, J. 2015. Financial and Trade Integration of Selected EU Regions: Dynamic Correlation and Wavelet Approach. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 63, no.7, pp. 686-704. ISSN 0013-3035.

APA:
Kučerová, Z., Poměnková, J. (2015). Financial and Trade Integration of Selected EU Regions: Dynamic Correlation and Wavelet Approach. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 63(7), 686-704. ISSN 0013-3035.