Document infoIn: Slovenské divadlo, vol. 63, no. 4
Andrej Maťašík

Ferdinand Hoffmann – pohľady z rôznych strán. (Štefko, Vladimír – Fojtíková Fehérová, Dária – Timko, Martin. Ferdinand Hoffmann – kritik, dramaturg, režisér...)

Details:

Year, pages: 2015, 412 - 413
Article type: Kritika

How to cite:

ISO 690:
Maťašík, A. 2015. Ferdinand Hoffmann – pohľady z rôznych strán. (Štefko, Vladimír – Fojtíková Fehérová, Dária – Timko, Martin. Ferdinand Hoffmann – kritik, dramaturg, režisér...). In Slovenské divadlo, vol. 63, no.4, pp. 412-413. 0037-699X.

APA:
Maťašík, A. (2015). Ferdinand Hoffmann – pohľady z rôznych strán. (Štefko, Vladimír – Fojtíková Fehérová, Dária – Timko, Martin. Ferdinand Hoffmann – kritik, dramaturg, režisér...). Slovenské divadlo, 63(4), 412-413. 0037-699X.