Document info
Back


In: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 47, no. 4


Rybář, Marek – Spáč, Peter – Voda, Petr: Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014

Oľga Gyárfášová

ISSN 0049-1225 ISSN 1336-8613 (print)

Year, pages: 2015, 445-448

Published: 0000-00-00

Full Text

Article type: recenzia

How to cite:

ISO 690:
Gyárfášová, O. 2015. Rybář, Marek – Spáč, Peter – Voda, Petr: Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 . In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 47, no.4, pp. 445-448.

APA:
Gyárfášová, O. (2015). Rybář, Marek – Spáč, Peter – Voda, Petr: Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014 . Sociológia - Slovak Sociological Review, 47(4), 445-448.