Document infoIn: Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 47, no. 4
Miroslav Tížik

Hájek, Martin: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů

Details:

Year, pages: 2015, 442 - 445
Article type: recenzia / review

How to cite:

ISO 690:
Tížik, M. 2015. Hájek, Martin: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů . In Sociológia - Slovak Sociological Review, vol. 47, no.4, pp. 442-445. 0049-1225.

APA:
Tížik, M. (2015). Hájek, Martin: Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů . Sociológia - Slovak Sociological Review, 47(4), 442-445. 0049-1225.