Informácia o dokumente / Document Info
Späť / BackGombár, Eduard: Moderní dějiny islámských zemí

Karol Sorby

Vydavateľ / Publisher:

ISBN:

Rok, strany / Year, pages: 2000, 253-254

Jazyk / Language:

Publikované / Published: 0000-00-00

Plný text / Full Text

Typ dokumentu / Type of Document:

Popis / Abstract:

Ako citovať / How to Cite:
ISO 690:

APA:

Kľúčové slová / Keywords:

Práva / Rights:

Referencie: