Document infoIn: Slovenské divadlo, vol. 62, no. 3
Dagmar Inštitorisová

Je vedy málo alebo veľa? (Hlavenková-Bakošová, Zuzana a kol. Divadlo a nové médiá, intermedialita, (re)prezentácia)

Details:

Year, pages: 2014, 355 - 356
Article type: Kritika

How to cite:

ISO 690:
Inštitorisová, D. 2014. Je vedy málo alebo veľa? (Hlavenková-Bakošová, Zuzana a kol. Divadlo a nové médiá, intermedialita, (re)prezentácia). In Slovenské divadlo, vol. 62, no.3, pp. 355-356. 0037-699X.

APA:
Inštitorisová, D. (2014). Je vedy málo alebo veľa? (Hlavenková-Bakošová, Zuzana a kol. Divadlo a nové médiá, intermedialita, (re)prezentácia). Slovenské divadlo, 62(3), 355-356. 0037-699X.