Document infoIn: Slovenské divadlo, vol. 62, no. 3
Dagmar Inštitorisová

Projekt Európskeho sociálneho fondu Vzdelávanie divadlom

Details:

Year, pages: 2014, 335 - 345
Article type: Rozhľady

How to cite:

ISO 690:
Inštitorisová, D. 2014. Projekt Európskeho sociálneho fondu Vzdelávanie divadlom. In Slovenské divadlo, vol. 62, no.3, pp. 335-345. 0037-699X.

APA:
Inštitorisová, D. (2014). Projekt Európskeho sociálneho fondu Vzdelávanie divadlom. Slovenské divadlo, 62(3), 335-345. 0037-699X.