Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no. 7
Bohumil Stádník

The Puzzle of Financial Market Distribution

Details:

Year, pages: 2014, 709 - 727
Keywords: Keywords: Dynamic Financial Market Model, departures from normality, leptokurtic distribution of returns, sharpness, skewness, feedbacks on financial market, price inertia feedback, directional dependence, Markov chain JEL Classification: G10, G11, G12
Article type: Vedecký / Article

About article:

V práci vysvětlujeme pozorované odchylky od normality v pravděpodobnostních rozděleních vývoje cen/výnosů likvidních investičních instrumentů. K vysvětlení používáme směrovou závislost narozdíl od často používané závislosti ve volatilitě, která nedokáže vysvětlit například odchylky od normality v situacích, kdy současně nepozorujeme shluky volatility. Metodologie je založena na tvorbě komplexního modelu, který je založen na vnitřním popisu s identifikací skutečně existujících procesů, které obsahují směrovou závislost. Práce též popisuje komplexní simulaci, která k odchylkám od normality vede, empirická měření a příslušný matematický popis.

In this research we economically explain the observed shape of financial market distributions as this question has still not been fully answered. We suggest the explanation using market price directional dependence which can be also used as an additional one to the nowadays popular volatility dependence solutions. Volatility dependence is based on volatility clustering and does not cover observations of the departures without volatility clusters behind but in this research we also do explain such cases. The whole methodology is based on the financial system internal description therefore we eliminate the internal structure uncertainty which results from just the output/input system description. We try to identify the processes containing the direction dependence within universal model, discuss their contribution to the measured shape of the distributions, make their complex simulation based on the theory of dynamical systems, try to measure them empirically and outline appropriate mathematical description based on Markov chains.

How to cite:

ISO 690:
Stádník, B. 2014. The Puzzle of Financial Market Distribution. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no.7, pp. 709-727. ISSN 0013-3035.

APA:
Stádník, B. (2014). The Puzzle of Financial Market Distribution. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 62(7), 709-727. ISSN 0013-3035.