Document infoIn: Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no. 7
Barbora Šútorová - Petr Teplý

EU Banks’ Profitability and Risk Adjustment Decisions under Basel III

Details:

Year, pages: 2014, 667 - 691
Keywords: Keywords: bank, Basel III, capital, CRD IV, European Union, profitability, risk JEL Classification: G18, G21, G32, G33
Article type: Vedecký / Article

About article:

Tento článek se zabývá kvantitativním modelováním dopadů nových kapitálových požadavků defnovaných v Basel III a Capital Requirements Directive IV (CRD IV) na evropské banky. Analyzujeme dopad vyšších regulatorních kapitálových požadavků na ziskovost a rizkový profil evropských bank. Konkrétně se snažíme identifikovat nejvýznamnější klíčové proměnné. Na základě naší analýzy, která vychází z modelu simultánních rovnic na datech 594 bank působích v EU v období 2006 – 2011, dovozujeme, že vyšší kapitál požadovaný CRD IV sníží ziskovost zkoumaných bank jako důsledek jejich nižší rizikovosti. Dále ukazujeme, že vyšší požadovaná úroveň kapitálu povede ke snížení podílu rizikových aktiv na celkových aktivech bank v EU.

This paper uses quantitative modeling methods to assess the potential impact of the new capital requirements defined in Basel III and Capital Requirements Directive IV (CRD IV) on European banks. In our analysis we explore the impact of the higher capital requirements on the level of profitability of European banks. More specifically, we try to pinpoint which of the variables will have the most significance. Based on the results of our analysis which employs a simultaneous equations model on 594 banks operating in the European Union in the 2006 – 2011 period, we conclude that higher capital requirements under the CRD IV proposal would cause a decrease in banks’ profitability accompanied by a drop in their risk taking. Additionally, we show that a higher level of capital held by banks would cause them to decrease their risky assets held relative to total assets.

How to cite:

ISO 690:
Šútorová, B., Teplý, P. 2014. EU Banks’ Profitability and Risk Adjustment Decisions under Basel III. In Ekonomický časopis/Journal of Economics, vol. 62, no.7, pp. 667-691. ISSN 0013-3035.

APA:
Šútorová, B., Teplý, P. (2014). EU Banks’ Profitability and Risk Adjustment Decisions under Basel III. Ekonomický časopis/Journal of Economics, 62(7), 667-691. ISSN 0013-3035.