Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Scientific Journals and Yearbooks Published at SAS

Front Page

Slavistická folkloristika

Publisher: Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

List of numbers
2018 - Volume 11
2013 - Volume 10
2011 - Volume 9
2008 - Volume 8
2007 - Volume 7
2006 - Volume 6
2005 - Volume 5
2003 - Volume 4
2002 - Volume 3
2001 - Volume 2
2000 - Volume 1
Data

Web: www.slavu.sav.sk/casopisy/folkloristika.php

E-mail:

Address:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaInformačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Čísla vychádzajú s finančným príspevkom Slovenského komitétu slavistov pri MKS. Vydáva: Slovenský komitét slavistov a Ústav etnológie SAV.


Redakčná rada: PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., PhDr. Hana Hlôšková, CSc., PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, PhD., Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Výkonná redaktorka: Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Technický redaktor: Martin Žeňuch

Tlač: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava