Scientific Journals and Yearbooks Published at SAS

Slavistická folkloristika

Front Page

Publisher: Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

Web: www.slavu.sav.sk/casopisy/folkloristika.php

E-mail:

Address:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaInformačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Čísla vychádzajú s finančným príspevkom Slovenského komitétu slavistov pri MKS. Vydáva: Slovenský komitét slavistov a Ústav etnológie SAV.


Redakčná rada: PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., PhDr. Hana Hlôšková, CSc., PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, PhD., Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Výkonná redaktorka: Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Technický redaktor: Martin Žeňuch

Tlač: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava