Information Page of SAS Organisation

Logo

Centre of Social and Psychological Sciences SAS

Šancová 56
811 05 Bratislava
Slovak Republic
 

Detached branches

organizačná zložka: Ústav experimentálnej psychológie, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

organizačná zložka: Prognostický ústav, Šancová 56, 811 05 Bratislava

organizačná zložka: Spoločenskovedný ústav, Karpatská 5, 040 01 Košice

 
Director: Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
E-mail:
Phone: +421-55-625 58 56
Fax:
Secretariat: Helga Mrenová
E-mail:
Tel: +421-2-52495062
Fax: +421-2-52495029
 
Organizational Units

The Institute for Forecasting of the Slovak Academy of Sciences
Šancová 56
811 05 Bratislava


Institute of Social Sciences SAS
Karpatská 5
040 01 Košice


Institute of Experimental Psychology
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava