Information Page of SAS Organisation

Logo

Earth Science Institute of the SAS

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovak Republic
 

Detached branches

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Hurbanovo, Komárňanská 108, 947 01 Hurbanovo

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Stará Lesná, 059 60 Tatranská Lomnica

Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica

 
Director: RNDr. Ján Madarás, PhD.
E-mail:
Phone: +421-2-3229 3202
Fax:
Secretariat: Mgr. Mária Šipková
E-mail:
Tel: +421-2-3229 3201
Fax: +421-2-5477 7097