Information Page of SAS Organisation

Logo

Earth Science Institute of the SAS

Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava
Slovak Republic
 
Director: RNDr. Ján Madarás, PhD.
E-mail:
Phone: +421-2-3229 3202
Fax:
Secretariat: Mgr. Mária Šipková
E-mail:
Tel: +421-2-3229 3201
Fax:

Organizational branches:

Geological Institute, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45
Head of organizational branch: Dr. Radovan Kyška-Pipík, PhD.

Geophysical Institute, Dúbravská cesta 9, P.O.BOX 106, 840 05 Bratislava 45
Head of organizational branch: RNDr. Pavol Nejedlík, CSc.

Detached branches:

Ústav vied o Zemi SAV, pracovisko Hurbanovo, Komárňanská 108, 947 01 Hurbanovo
Ústav vied o Zemi, pracovisko Banská Bystrica, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica