The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Ludovit Stur Institute of Linguistics

ETYMO – Etymological Database of the Slovak Lexicon (1st Stage)
ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (1. etapa)
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Králik Ľubor CSc.
Duration: 1.1.2016 - 31.12.2018

The linguistic norm and the process of its codification
Jazyková norma a jej kodifikácia
Program: VEGA
Project leader: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Metamorphosis of language and linguistics through the eyes of Slovak linguists
Premeny jazyka a jazykovedy očami slovenských jazykovedcov
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Duration: 1.1.2015 - 31.12.2018

Slovak National Corpus
Slovenský národný korpus
Program:
Project leader: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 6th Stage (Compilation, Unification and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-Lexicographical Research
Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Janočková Nicol PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Research of Lexis of Slovak Anoikonyms – 2nd Phase
Výskum lexiky slovenských terénnych názvov – 2. etapa
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Valentová Iveta PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019

The total number of projects: 6