The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Zoology

Restoration and management of Danube floodplain habitats
Štúdia vplyvu optimalizácie vodného režimu vybraných ramien inundačného územia Dunaja na faunu vodných bezstavovcov a posúdenie účinku revitalizačných scenárov na kvalitu biotopov pre bezstavovce
Program: Other
Project leader: Mgr. Kokavec Igor PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2021

Fruit fly Drosophila melanogaster as a model to study the anti-obesity role of gonad-derived steroid hormones
Vínna muška Drosophila melanogaster ako model pre štúdium obezity spojenej s nedostatkom pohlavných hormónov
Program: Other
Project leader: Mgr. Gáliková Martina PhD.
Annotation:
Duration: 20.5.2019 - 19.5.2022

The total number of projects: 2