The list of national projects SAS

Back to the list of institutes

Institute: Institute of Neuroimmunology

Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections
Nanosystémy konjugované s fragmentami protilátok na liečbu infekcií mozgu
Program: ERANET
Project leader: doc. MVDr. Bhide Mangesh Ramesh PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance
Sledovanie dôležitých individuálnych výstupov pacientov s Alzheimerovou chorobou
Program: Horizon 2020
Project leader: Dr. h. c. prof. MVDr. Novák Michal DrSc.
Duration: 1.5.2019 - 30.4.2022

The tryptophan kynurenine pathway - therapeutic strategy for neuroprotection in tauopathies
Tryptofán kynurenínová signálna dráha v tauopátiách a jej neuroprotektívna úloha s využitím v terapii
Program: ICGEB
Project leader: PharmDr. Kováč Andrej PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021

The total number of projects: 3