Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tlačové správy

Večerná obloha po západe Slnka. Vľavo koncom februára pred najväčším priblížením, vpravo začiatkom marca po najväčšom priblížení. Zdroj: Ján Svoreň

Venuša a Jupiter sa na oblohe zdanlivo dotknú

27. 2. 2023 | videné 333-krát

Prelom februára a marca ponúka v roku 2023 zaujímavý nebeský úkaz. Práve v týchto dňoch je zo Zeme viditeľné postupné približovanie − konjunkcia dvoch najjasnejších planét - Venuše a Jupitera. Vesmírny jav je možné pozorovať aj voľným okom. Jeho vyvrcholenie nastane večer po západe Slnka 1. a 2. marca 2023.

Konjunkcia dvoch astronomických objektov vzniká, keď majú pri pohľade zo Zeme na oblohe rovnakú dĺžkovú súradnicu. Ku priblíženiam planét dochádza pravidelne, pretože ich obežné dráhy ležia v blízkosti roviny obehu Zeme okolo Slnka.

Konjunkcie Venuše s Jupiterom sa udejú v priemere raz za 13 mesiacov.  V tomto roku sú obe planéty koncom februára a začiatkom marca viditeľné vo večernom súmraku, zapadajú 3 hodiny po Slnku. Nápadnú konfiguráciu s Venušou vytvorí Jupiter počas prvých dvoch marcových dní.

„Jasnejšia Venuša bude od Jupitera vzdialená severnejšie menej ako 1 uhlový stupeň. Na oblohe sa budú zdanlivo takmer dotýkať,“ popisuje zaujímavú udalosť Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. a dodáva, že pri použití malého ďalekohľadu uvidia pozorovatelia v blízkosti Jupitera v jednej priamke 4 svietiace body, jeho najväčšie mesiace.

Pri splnení vhodných podmienok môžu v jednom roku nastať až tri konjunkcie Jupitera a Venuše. „Raz za čas, keď je Venuša blízko polohy medzi Zemou a Slnkom, urobí na oblohe zdanlivú slučku a ak je vtedy blízko aj Jupiter, trojnásobná konjunkcia môže prebehnúť počas 4 mesiacov. Najbližšie sa tak má stať na jar a v lete 2036,“ vysvetľuje astronóm.