Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

Invazní druhy – riziko pro krajinu i kvalitu života lidí (AVex 1/2021)

24. 6. 2021 | videné 368-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce dáva do pozornosti špeciálne číslo AVex, expertného stanoviska AV ČR na tému

 

"Invazní druhy – riziko pro krajinu i kvalitu života lidí"

 


AVex je nezávislé expertné stanovisko, ktoré Akadémia vied Českej republiky pripravuje pre orgány štátu a jeho predstaviteľov ako odborný podklad vo veciach verejných záležitostí. Odborným garantom je príslušné pracovisko (verejná výskumná inštitúcia) Akadémie vied ČR.

Garantmi tohtoročného prvého čísla sú Botanický ústav AV ČR a Ústav biologie obratlovců AV ČR. Invázne druhy sú organizmy s veľkým potenciálom šírenia zavlečené človekom, úmyselne či neúmyselne, mimo oblasť svojho pôvodného výskytu. Niektoré predstavujú veľké riziko pre prírodné ekosystémy. Ohrozujú ale aj človeka, hospodárske zvieratá a poľnohospodárstvo. Na reguláciu a likvidáciu niektorých z nich sú vynakladané nemalé prostriedky - rádovo státisíce až milióny českých korún. Napríklad v EÚ sa na ich likvidáciu ročne vynaloží priemerne 300 miliárd Kč.