Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

CALL OPEN - EIG CONCERT-JAPAN 8th Call on Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy

10. 5. 2021 | videné 526-krát

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje o otvorení 8. spoločnej výzvy konzorcia European Interest Group CONCERT-Japan (EIG CONCERT-Japan) na tému "Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy".

Cieľom výzvy je prispieť k lepšej spoločnosti a pomôcť zmierniť klimatické zmeny a ďalšie environmentálne dopady spôsobené stále rastúcou závislosťou človeka na energii, a to prostredníctvom podpory spolupráce výskumných tímov z Európy a Japonska v oblasti udržateľných vodíkových technológií.

Do výzvy sa môžu zapojiť medzinárodné konzorciá minimálne troch partnerov z minimálne troch krajín participujúcich na výzve, ktorí spĺňajú podmienky stanovené príslušnou národnou financujúcou organizáciou. Jeden z týchto partnerov musí byť z Japonska a ďalší dvaja z dvoch rôznych európskych štátov.

 

Zoznam participujúcich krajín a financujúcich organizácií:

 • Bulgaria: Bulgarian National Science Fund (BNSF) 
 • Czech Republic: Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) 
 • Czech Republic: Czech Academy of Sciences (CAS) 
 • France: French National Research Agency (ANR) 
 • Germany: Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
 • Hungary: National Research, Development and Innovation Office (NKFIH) 
 • Japan: Japan Science and Technology Agency (JST) 
 • Lithuania : Agency for Science, Innovation & Technology (MITA) 
 • Norway : Research Council of Norway (RCN) 
 • Poland: National Centre for Research and Development (NCBR) 
 • Slovakia: Slovak Academy of Sciences (SAS) 
 • Spain: Agencia Estatal de Investigación (AEI) -  State Research Agency 
 • Switzerland: Swiss National Science Foundation (SNSF) 
 • Turkey: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

 

Predsedníctvo SAV uznesením č. 1169 zo dňa 14. 1. 2021 na túto výzvu vyčlenilo prostriedky vo výške max.  40,000€/projekt/rok (z čoho 15 000 €/projekt/rok je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) naobdobie max. 3 rokov. Predpokladá sa financovanie 1 projektu s účasťou SAV.

Bližšie informácie a dokumenty k výzve sú dostupné v prílohe a na oficiálnej stránke výzvy http://concert-japan.eu/spip.php?article85

 

Deadline na podávanie projektov: 9 July 2021, 10:00 CEST (17:00 japonského času)

 

Kontaktná osoba: Zuzana Černáková, cernakova@up.upsav.sk, +421 2 57510118