Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odbor medzinárodnej spolupráce informuje

REGISTRATION OPEN! Online event CHIST ERA Conference 2021 / AKTUALIZÁCIA 9. 6. 2021

1. 5. 2021 | zhliadnuté 317-krát
Odbor medzinárodnej spolupráce pozýva vedeckých pracovníkov na online podujatie ERA-NET konzorcia CHIST-ERA Conference 2021, ktoré sa bude konať v dňoch 25. - 26. mája 2021. 
 
Konferencia je príležitosťou pre vedeckú komunitu prediskutovať zameranie výskumu a identifikovať v tejto súvislosti výskumné otázky v rámci 2 tém. Otvorenie výzvy pre podávanie výskumných projektov na uvedené témy sa následne očakáva na jeseň 2021.
 
Témy konferencie sú nasledovné:
Topic 1: Nano-Opto-Electro-Mechanical Systems (NOEMS) for ICT 
Topic 2: Foundations for Misbehaviour Detection and Mitigation Strategies in Online Social Networks and Media (OSNEM)
Anotácie tém sú dostupné na stránke https://www.chistera.eu/call-2021-draft-topics-keywords
 
Bližšie informácie a program konferencie https://www.chistera.eu/conference-2021-programme
 
Registrácia https://www.chistera.eu/conference-2021-registration. Deadline je 20. máj 2021.
 
Deadline pre zaslanie abstraktu  je 11. máj 2021, bližšie info https://www.chistera.eu/conference/abstracts/2021
 
Kontakt OMS: Zuzana Panisová, panisova@up.upsav.sk
 
AKTUALIZÁCIA 9. 6. 2021
  1. Video obsah konferencie (key note talks, short talks) sú dostupné na YouTube kanáli.
  2. Doplnenie info prezetácie (viď. príloha nižšie) pre potenciálnych predkladateľov projektov.
 
 
Home