Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Lucia Berdisová (vpravo) s ostatnými ocenenými laureátkami súťaže

Lucia Berdisová sa stala laureátkou ceny FLAMMA

11. 10. 2021 | zhliadnuté 257-krát

Päť výnimočných právničiek z Čiech a Slovenska si v utorok 5. augusta v Prahe prevzalo ocenenie Flamma. Cena je vyznamenaním pre inšpiratívne ženy pôsobiace v oblasti práva, ktoré prispievajú k diverzite v právnických profesiách. Ocenenie odkazuje na političku a aktivistku Františku Plamínkovú, ktorá pomáhala vytvárať obraz ženy 21. storočia.  Jedinou slovenskou laureátkou súťaže sa stala teoretička práva Lucia Berdisová z Ústavu štátu a práva SAV.

„Som za to ocenenie veľmi vďačná, je za ním veľa roboty a úsilia aj mňa a ľudí okolo, ale najviac si vážim vzťahy a partiu, ktoré mi ho priniesli,“ vyjadrila Lucia Berdisová.

Ocenená laureátka okrem pôsobenia v Slovenskej akadémii vied prednáša na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a je poradkyňou ministerky spravodlivosti. Venuje sa ústavnému právu, právnej filozofii, etike v práve a popri tom sa snaží aktívne vstupovať aj do verejného diskurzu.

Predovšetkým sa snažím inšpirovať ľudí k rozširovaniu priestoru slobody, a to vnútornej ako aj tej vonkajšej. S vnútornou slobodou súvisí odvaha postaviť sa sám za seba, láskavosť k sebe i k druhým, kreativita či radosť zo života. Preto si myslím, že je veľmi dôležité pestovať ju na univerzitách, vedeckých inštitúciách a celkovo v spoločnosti,“ dodala teoretička práva.

Do súťaže ju nominovala jej bývalá študentka. Vo svojej nominácii zdôraznila, že práca Lucie Berdisovej má pozitívny dopad najmä na študentky, pretože sa ako pedagogička nebojí otvorene hovoriť o tom, akú náročnú rolu majú ženy v oblasti práva. Samotná laureátka priznáva časté strety so sexizmom vo svojej praxi.

„Napríklad na prednáške o sudcovskej etike za mnou prišiel podnapitý sudca a informoval ma, že sa mám nabudúce obliecť tak, aby sa bolo na čo pozerať. Inokedy ma zas starší profesor z inej fakulty, ktorého som videla po prvý krát v živote informoval, že namiesto mačky by som mala mať dieťa a starať sa o neho doma,“ popisuje ocenená vedkyňa a dodáva, že mnohokrát nevieme, ako presne by vyzerali naše životy, ak by takýto druh sexizmu neexistoval. „Vieme však, že by bol slobodnejší a férovejší,“ uzatvára Lucia Berdisová.

Prvý ročník česko-slovenskej ceny Flamma sa uskutočnil v rámci slávnostného výročného galavečera projektu #PRVNÍCH100LET, ktorý sa venuje histórii, súčasnosti a budúcnosti žien v právnickom odvetví. O víťazkách rozhodovala porota zložená z ambasádoriek projektu, zástupcov všetkých právnických profesií a partnerov projektu. Slovenskými ambasádorkami a čestnými porotkyňami v súťaži boli sudkyne Ústavného súdu SR Jana Laššáková a Jana Baricová a Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

Učiteľka a neskôr politička Františka Plamínková, na ktorú ocenenie Flamma odkazuje,  bojovala za volebné práva žien, pomáhala zrušiť celibát v učiteľskom stave a zasadzovala sa  za rovnosť pohlaví. V roku 1923 založila Ženskú národnú radu, v ktorej sa okrem iného navrhovali aj zákony týkajúce sa rodiny. Ako prvá u nás vyslovila tézu, že štát má vytvoriť podmienky na to, aby žena mohla skĺbiť povolanie s rodinou. Bola inšpiráciou pre všetky ženy, ktoré sa rozhodli bojovať za pravdu, slobodu, humanitu a demokraciu.

Viac informácií o projekte: https://www.prvnich100let.cz/

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Cover Story, archív L. B.