Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Transformácia SAV má zelenú

Transformácia SAV prinesie transparentné pravidlá hospodárenia, ako aj silnejšie postavenie v Európskom výskumnom priestore

22. 9. 2021 | videné 1291-krát

Plénom parlamentu prešla novela zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied a novela zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii, z dielne ministerstva školstva. Rezort tak splnil programové vyhlásenie vlády, kde sa zaviazal ukončiť niekoľkoročný proces transformácie Slovenskej akadémie vied.

Proces transformácie SAV prinesie obdobné transparentné pravidlá hospodárenia aké už platia pre verejné vysoké školy na Slovensku. Posilní sa flexibilita verejných výskumných inštitúcií pre spoluprácu so súkromným sektorom, ale aj ich postavenie v rámci európskeho výskumného priestoru. „Zmenou právnej formy centier a ústavov SAV sa umožní efektívnejšie využívanie duševného vlastníctva ako aj flexibilnejšie kreovanie nových partnerstiev a spoluprác so súkromným sektorom a vysokými školami. To znamená aj predpoklad nárastu súkromných investícií do výskumu a vývoja a vyššiu produktivitu reálne uplatniteľných výsledkov,“ vysvetľuje štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis.

Proces transformácie SAV na verejné výskumné inštitúcie bol samotnou akadémiou dlhodobo vnímaný ako potrebný krok, ktorým sa otvárajú nové možnosti nie len pre samotnú akadémiu, ale predovšetkým pre nosné piliere slovenskej vedy - centrá a ústavy SAV. „Toto je pre Slovenskú akadémiu vied významná chvíľa. Nedá mi nepovedať, že v roku 2017 sme už v podobnej situácii boli, ale tentoraz je to sľubnejšie a naša nádej je o to väčšia, pretože zo strany Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR máme k realizácii týchto zákonov významnú podporu. Pevne verím, že to bude znamenať novú kapitolu v dejinách SAV, ktorá bude úspešná,“ hovorí predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Samotnej transformácii predchádzali aj konzultácie s predstaviteľmi rezortu školstva a Akadémie vied Českej republiky. Práve Akadémia vied ČR si pred desiatkami rokov prešla podobnou transformáciou, ktorá pomohla identifikovať nielen možné prínosy ale aj riziká.

Samozrejme, týmto pre SAV vzniká určité riziko, ktoré bude predstavovať väčšia zodpovednosť, náležitá administratíva a príprava procesov. Verím však, že vedeckí pracovníci a čelní predstavitelia SAV sa k tejto úlohe postavia zodpovedne a budú využívať výhody novej hospodárskej formy na produkciu ďalších kvalitných a užitočných výsledkov vedeckej činnosti. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým zainteresovaným odborníkom, s ktorými sme intenzívne pracovali na predkladaných novelách zákona,“ dopĺňa Paulis.

Transformácia podľa rezortu školstva nebude mať vplyv na zníženie zamestnanosti v akadémii a na zmeny v rozpočtovej kapitole SAV.  Prijaté novely zákonov budú účinné od 1. novembra 2021. Transformácia ústavov a centier SAV na verejné výskumné inštitúcie nastane k 1. januáru 2022.

Text: Tlačové oddelenie MŠVVaŠ SR

Foto: Katarína Gáliková, Pavol Šajgalík

Súvisiace články