Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci a účastníčky letnej školy SPACE :: LAB

Tretia letná škola SPACE::LAB summer school je za nami

28. 8. 2021 | videné 1359-krát

V uplynulých dňoch sa na pôde Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach uskutočnil už tretí ročník letnej školy SPACE::LAB summer school. Zapojilo sa do nej 20 účastníčok a účastníkov, ktorých spája nadšenie pre vesmír, informačné technológie a umelú inteligenciu. Tohtoročnou témou bolo prepojenie vesmírnych dát, cloudových riešení a nástrojov hlbokého učenia (deep learning).

 

Vesmírne misie produkujú veľké objemy dát. Aby sme mohli takéto množstvá dát spracovávať, potrebujeme na to výpočtový výkon, ktorý ponúka Cloud a nástroje umelej inteligencie, medzi ktoré patrí hlboké učenie. Preto sme sa tento rok na letnej škole zamerali práve na tieto dôležité oblasti spojené s naším výskumom,“ vysvetlil Šimon Mackovjak z Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV v Košiciach.

 

Od 23. do 25. augusta 2021 absolvovali účastníčky a účastníci prednášky s lektormi z ÚEF SAV, z Technickej univerzity v Košiciach a zo softvérovej spoločnosti GlobalLogic Slovakia. Následne si mohli nadobudnuté teoretické vedomosti vyskúšať aj v rámci praktických workshopov priamo na svojich počítačoch.

 

Letná škola sa každoročne teší záujmu nadšencov pre vesmír z IT sféry, študentov vysokých škôl ako aj zástupcov širokej verejnosti. Spojenie tejto komunity s vedcami SAV prináša zaujímavé výstupy.

 

Výskum vesmíru, umelú inteligenciu a IT technológie sme sa po prvý krát pokúsili prepojiť už pred dvoma rokmi. Ukázalo sa to ako veľmi prospešné spojenie, pretože aj na základe pokračovania účastníkov z tejto prvej letnej školy vznikli kvalitné bakalárske a diplomové práce a tiež sa nám darí z toho publikovať vedecké články. Vďaka týmto novým kontaktom sme tiež pripravili nový projekt pre Európsku vesmírnu agentúru v rámci ESA / PECS. Náš projekt ASPIS získal financovanie a počas zimy by sme mali začať tento projekt realizovať, “ doplnil astrofyzik. 

 

Cieľom projektu ASPIS (Autonomous Service for Prediction of Ionospheric Scintillations) je demonštrovať, že softvérová služba s umelou inteligenciou dokáže robiť krátkodobé predpovede porúch v ionosfére (nabytej vrstve medzi kozmickým priestorom a Zemou) a tak upozorniť na možnú stratu komunikácie medzi satelitmi a pozemnými stanicami. Hlavnými riešiteľmi projektu budú práve lektori, ktorí prednášali aj na letnej škole. 

 

Súčasťou značky SPACE::LAB sú aj prednášky pre verejnosť SPACE::TALK. Najbližšia je plánovaná na 9. 9. 2021 na tému ,Astrofotografia - ako fotiť nočnú oblohu. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.space-lab.sk/space-talk.

 

 

Text a foto: Katarína Gáliková

Video: Martin Bystriansky

Súvisiace články