Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Dôvera zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám v súvislosti s pandémiou zostáva stabilná

8. 6. 2021 | zhliadnuté 540-krát

Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou za viac ako rok trvania epidémie výrazne klesla a v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 percenta respondentov. Dôvera k vláde pritom výrazne súvisí s ochotou dať sa zaočkovať. Naopak dôvera k zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám sa od jesene 2020 drží na rovnakej úrovni. To sú zistenia kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje SAV, MNFORCE a Seesame.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, a trikrát v roku 2021.

Deviata vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila od 14. do 20. mája 2021. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia.

Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou počas epidémie výrazne klesla

Respondenti najviac dôverovali vybraným inštitúciám v súvislosti s krízou spôsobenou šírením koronavírusu na začiatku epidémie, čo sa dá vysvetliť jednak miernym priebehom prvej vlny, ale i tým, že v krízových časoch, ako je nástup takejto epidémie, sa ľudia viac upínajú k autoritám.

Na jeseň 2020 však už dôvera v tieto inštitúcie klesla. Dôvera vo vládu za jeden rok počas epidémie výrazne klesla na takmer polovičnú hodnotu a mierny nárast zaznamenala až v poslednom prieskume v máji 2021 po nástupe nového premiéra Eduarda Hegera. Napriek tomu v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 percenta respondentov (odpovede 6 až 10 na škále, kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10 úplne dôverujem) a nedôveruje až 73 percent respondentov (odpovede 0 až 4 na škále, kde 0 znamená vôbec nedôverujem a 10  úplne dôverujem). Na začiatku epidémie v apríli 2020 pritom vláde ešte dôverovalo až 56,2 pecenta respondentov.

O niečo menej klesla dôvera v prezidentku. Dôvera v zdravotníctvo a vo vedecké inštitúcie na Slovensku je veľmi podobná a od septembra je stabilizovaná alebo dokonca veľmi mierne narastá. Zdravotníctvu v súčasnosti dôveruje 50,8 percenta respondentov a vedeckým inštitúciám na Slovensku 47,8 percenta respondentov.

Pozitívny postoj k očkovaniu súvisí s dôverou k vláde, prezidentke, zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám

Pozitívny postoj k očkovaniu súvisí s dôverou v súvislosti s koronakrízou k vláde, prezidentke, zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám. Respondenti, ktorí viac dôverujú slovenskej vláde, pri zvládaní epidémie sú ochotnejší dať sa zaočkovať a naopak až dve tretiny respondentov, ktorí vláde vôbec nedôverujú, by sa zaočkovať nedali alebo s očkovaním váhajú.

Najdôveryhodnejší v súvislosti s informáciami o očkovaní sú lekári

Za najdôveryhodnejší zdroj informácií očkovaní proti ochoreniu COVID-19 respondenti pokladajú svojho lekára (51,7 % respondentov ich pokladá za dôveryhodný zdroj informácií). Svojho lekára za dôveryhodný zdroj informácií považujú i v očkovaní nerozhodnutí respondenti (53,5 %) a v menšej miere i respondenti, ktorí očkovanie odmietajú (23, 9 %). Podobne dôveryhodní sú i slovenskí vedci (celkovo 43,5 %, medzi nerozhodnutými 33,3 %), medzi odmietajúcimi očkovanie (19,4 %). Za menej dôveryhodné pokladajú respondenti informácie z internetu a sociálnych sietí (11,7 %), od osobností spoločenského života (14  %), od slovenskej vlády (14,6 %), z celoštátnych televízií a denníkov (17,1 %).

„Až pri súčasnej kríze spôsobenej koronavírusom sa naplno ukazuje, ako je v spoločnosti dôležitá dôvera v inštitúcie. Už z predchádzajúcich výskumov vieme, že respondenti, ktorí nedôverujú vláde, sú menej ochotní dodržiavať epidemiologické opatrenia. Veľmi podobné je to i s ochotou dať sa zaočkovať, ktorá zároveň súvisí i s dôverou vo vedu a zdravotníctvo. Výrazný pokles dôvery a popularity súčasnej vlády môže mať významné negatívne dôsledky na celkovú zaočkovanosť obyvateľstva,“ komentuje výsledky výskumu Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: TASR/Jakub Kotian

Súvisiace články