Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Tlačová konferencia po skončení stretnutia zástupcov SAV a SRK s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom

Veda, výskum a inovácie budú premiérskou témou

7. 6. 2021 | videné 599-krát

Predseda vlády SR Eduard Heger dnes na pôde Úradu vlády SR prijal zástupcov Slovenskej akadémie vied a Slovenskej rektorskej konferencie. Nosnou témou stretnutia boli priority v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vysokého školstva a nadviazanie efektívnej spolupráce s úradom vlády.  Slovenskú akadémiu vied na stretnutí zastupoval predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a členovia predsedníctva SAV: doktor Martin Venhart, profesor Karol Marhold a doktor Miroslav T. Morovics.

„Veda bola dlhé roky na okraji záujmu politikov, ale napriek tomu tu pôsobia špičkové vedecké tímy. Pandémia nám ukázala, že veda a výskum má nezastupiteľnú úlohu v našej spoločnosti a preto je dôležité, aby sme jej venovali značnú pozornosť a teda aj investície. Z tohto miesta sa chcem poďakovať zástupcom vedy, výskumu a vysokých škôl za to, že nám pomáhali pri boji s pandémiou a ochotne nám prinášali svoje poznatky, skúsenosti aj svoju prácu. Z môjho pohľadu veľká vďaka, veľké uznanie a určite aj podaná ruka na ďalšiu spoluprácu,“ povedal po stretnutí predseda vlády Eduard Heger a zdôraznil, že tému vedy a výskumu chce vyzdvihnúť na najvyššie miesto a urobiť z nej premiérsku tému.

Okrem toho sa chce zasadiť o lepšie financovanie vysokých škôl, zaviesť motivačné mechanizmy na skvalitňovanie pedagogickej a vedeckej činnosti, podporiť realizáciu excelentnej vedy, zvýšiť platy vedcov, zamedziť úniku študentov za hranice a zvýšiť kvalitu vzdelávania tak, aby sa aspoň jedna slovenská vysoká škola umiestnila v rebríčku najlepších 500 svetových univerzít.

Pevne verím, že aj financovanie vysokých škôl na Slovensku bude v takom režime, ktorý je porovnateľný s vysokými školami v krajinách V4 a potom som presvedčený, že aj my dosiahneme tú kvalitu vo vzdelávaní, vede, výskume a inováciách, akú naša spoločnosť vyžaduje,“ dodal prezident Slovenskej rektorskej konferencie profesor Rudolf Kropil.

„Aby Slovensko mohlo byť úspešnou inovatívnou krajinou, na to potrebujeme dostať do obehu kvalitné vedomosti, kvalitné výsledky a kvalitných ľudí. A nebál by som sa ani internacionalizácie minimálne toho vedeckého sveta, pretože medzinárodná komunita v laboratóriách je veľmi dobré konkurenčné a motivačné prostredie na to, aby ste sa mohli dostať ďalej,“ skonštatoval pred novinármi predseda SAV profesor Pavol Šajgalík a dodal, že SAV víta podporu predsedu vlády Eduarda Hegera v úsilí transformovať sa na verejné výskumné inštitúcie, pretože to jej umožní vytvoriť priestor na to, aby aj pri SAV mohli vznikať start-upy a súkromné investície do výskumu.

Okrúhle stoly so zástupcami Slovenskej akadémie vied, Slovenskej rektorskej konferencie a predsedom vlády SR sa budú konať pravidelne, raz za tri mesiace.

Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články