Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hodnotiace stretnutie členov Medzinárodného poradného výboru so zástupcami SAV

Hodnotiace stretnutie členov Medzinárodného poradného výboru so zástupcami SAV

1. 6. 2021 | videné 574-krát

Na svojom ďalšom, štvrtom hodnotiacom zasadnutí sa po polroku v utorok 1. júna stretli zástupcovia Medzinárodného poradného výboru (IAB) a Slovenskej akadémie vied. Stretnutie sa uskutočnilo online.

Po otvorení stretnutia predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom a úvodných slovách Márie Omastovej, členky Predsedníctva SAV a predsedníčky Akreditačnej komisie SAV, vystúpili s hodnotením činnosti podpredsedovia jednotlivých oddelení vied Pavol Siman, Karol Marhold a člen Predsedníctva SAV za 3. oddelenie vied Juraj Marušiak. Zástupcovia oddelení vied konštatovali napĺňanie odporúčaní IAB a vyzdvihli tiež niektoré vedecké výsledky uplynulého hodnotiaceho obdobia.

O programoch SASPRO2 a IMPULSE určených na zmiernenie odlivu mozgov informoval Peter Samuely, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie. O stúpajúcom počte doktorandov v SAV a internacionalizácii mladých pracovníkov akadémie informovali členovia Predsedníctva SAV Ľubica Lacinová a Martin Venhart. Pripomenuli, že SAV sa chce orientovať na získavanie doktorandov z ekonomicky menej vyspelých, resp. rozvojových krajín.

Zástupkyňa IAB Marja Makarow vyjadrila potešenie nad legislatívnym posunom v procese transformácie SAV. Podľa predsedu SAV P. Šajgalíka schválením Zákona o SAV a Zákona o vedecko-výskumnej inštitúcii v Národnej rade SR môže SAV získať právne postavenie, vďaka čomu bude SAV rovnocenným partnerom s univerzitami. To by výrazne uľahčilo spoluprácu medzi SAV a výskumnými univerzitami, ktorých význam IAB neustále zdôrazňuje.

Predseda SAV v záverečnom príhovore ocenil pomoc IAB v transformačnom procese. Poďakoval sa všetkým členom IAB za ich  pôsobenie, cenné rady a pripomienky počas celého obdobia. Funkčné obdobie IAB sa končí rovnako ako funkčné obdobie súčasného Predsedníctva SAV.  M. Makarow sa tiež poďakovala za spoluprácu a opätovne zdôraznila, že hodnotenie by malo slúžiť najmä strategickým a rozvojovým cieľom.

Text: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články