Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Logo ALLEA, All European Academies

Na boj proti dezinformáciám vedy je potrebná európska koordinácia

10. 5. 2021 | zhliadnuté 293-krát

Na vedeckom sympóziu „Across Boundaries in Sciences“ 5. mája 2021, ktoré spoluorganizovala Fínska akadémia vied s All Europen Academies (ALLEA), predstavili dokument s názvom: „Fact or Fake? Tackling Science Disinformation”.

Dokument hovorí o najvýznamnejších psychologických, technických a politických stratégiách boja proti dezinformáciám, postupoch ich odhaľovania, systémoch odporúčaní, kontrole faktov, zvyšovaní mediálnej gramotnosti, ako aj o inováciách v oblasti vedeckej komunikácie a zapájaní verejnosti.

ALLEA je Európska federácia akadémií vied a humanitných vied, ktorá zastupuje viac ako 50 akadémií z viac ako 40 krajín Európy. Od svojho založenia v roku 1994 sa ALLEA vyjadruje v mene svojich členov na európskej a medzinárodnej scéne, propaguje vedu ako globálne verejné blaho a uľahčuje cezhraničnú vedeckú spoluprácu.

Text: Ľudmila Dolná, Odbor medzinárodnej spolupráce SAV