Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Monografia Milan Rastislav Štefánik, anglické vydanie

V renomovanom anglickom vydavateľstve vyšla vedecká monografia Michala Kšiňana o M. R. Štefánikovi

4. 5. 2021 | videné 978-krát

O Milanovi Rastislavovi Štefánikovi hovoríme najmä ako o jednom zo zakladateľov prvého samostatného štátu Slovákov a Čechov. Bol však astronómom, fotografom, vojenským letcom, brigádnym generálom ozbrojených síl Francúzska, diplomatom... Na dnešný deň, 4. máj, pripadá výročie jeho úmrtia (†1919). Michal Kšiňan, PhD., z Historického ústavu SAV je autorom prvej Štefánikovej vedeckej biografie, za ktorú dostal aj Cenu SAV za špičkovú vedeckú monografiu za rok 2019.

Dnes si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika, pri jeho smrti býva takmer pravidlo dodať "opradená mýtom“, "záhadná" a podobne. Naozaj je to tak? 

Vznik podobných mýtov a rôznych konšpiračných teórií sa väčšinou spája s predčasnými úmrtiami významných osôb. Na Slovensku to bol Štúr, Dubček, vo svete napríklad Kennedy. Prvé narážky na nejasné okolnosti Štefánikovej smrti sa začali objavovať pomerne rýchlo po tejto udalosti. Poriadne sa to „rozbehlo“ až v roku 1927, keď údajný očitý svedok tejto katastrofy Michal Lechta vyšiel na verejnosť so svedectvom, že na Štefánikovo lietadlo sa strieľalo.

Treba tiež povedať, že Štefánikova smrť sa dostatočne nevyšetrila, čo iba prilievalo „olej do ohňa“. Chýbajú však akékoľvek dôkazy, že by malo ísť o vraždu či atentát. Lechtovo svedectvo, ako aj mnohé ďalšie sú dosť pochybné. Štefánikova smrť sa politicky zneužívala na vymedzenie sa Slovákov voči Československu či neskôr na obviňovanie svojich ideologických nepriateľov komunistami, ale aj iným spôsobom. Najlepšie ju zanalyzoval Pavol Kanis vo svojom dokumentárnom filme Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť (2010), kde využil moderné technológie a analýzy. Jeho záver bol jednoznačný – išlo o nehodu.

Pred pár dňami, 27. apríla, vyšla vaša vedecká monografia v renomovanom anglickom vydavateľstve Routledge. Hľadali ste dlho vydavateľa?

Najprv som váhal, na ktoré vydavateľstvo sa obrátiť. Kolega Jakub Drábik ma tak trochu nakopol, že nech skúsim tie najlepšie. V podstate to nebolo až také ťažké. Bol som v kontakte s viacerými vydavateľstvami, ale editor z Routledge mal skutočne o tento titul záujem. Tak som mu poslal rukopis, na čo mi za pár mesiacov prišli tri pozitívne posudky. Potom išlo všetko ako po masle. Koncom augusta 2020 som im poslal definitívnu verziu rukopisu a dnes je kniha na svete.

To však nie je prvé zahraničné vydanie. V roku 2019 vyšla francúzska verzia vašej monografie. Na facebookovej stránke Michal Kšiňan. Štefánik's Biography píšete, že „dúfate, že slovenská verzia vyjde už čoskoro“. Viete už kedy?

O Štefánikovi viem veľmi veľa, ale toto fakt neviem. Pevne verím, že to bude tento rok.

Hovoríte, že ide o prvú vedeckú biografiu Milana Rastislava Štefánika. V čom je iná ako doterajšie knihy o tejto osobnosti?

Biografií Štefánika vyšlo niekoľko, boli to však skôr popularizačné práce. Moja kniha sa odlišuje tromi dôležitými charakteristikami: k Štefánikovi som urobil rozsiahly výskum v archívoch deviatich krajín; pri koncipovaní knihy som zvolil inovatívny tematicko-chronologický prístup a moja základná výskumná otázka je – ako sa niekto (v tomto prípade Štefánik) stane národným hrdinom; ide o prvý vedecký životopis Štefánika a teda má kompletný poznámkový aparát, recenzentov a podobne.

V dosť diskutabilnej ankete o "najväčšieho Slováka" vyhral M. R. Štefánik. Čo si myslíte, že zavážilo u ľudí? Tajomno? To, že bol francúzsky generál? Jediný Slovák medzi zakladateľmi prvej ČSR? Milovník žien?

V podstate som si položil podobnú otázku ako hlavný výskumný problém mojej knihy. Takže odpoveď vyjde tak na 300 strán.

Teraz by som to skôr posunul do inej roviny. Vo svojom živote Štefánik určite veľa dosiahol a bol mimoriadne úspešný. S tým netreba polemizovať. No tiež zavážilo, že sme si v roku 2018 masívne pripomínali sté výročie vzniku Československa. Štefánikova úloha v tomto procese sa vo verejnom priestore a diskurze neustále zvýrazňovala. A ďalší rok to bolo zase sté výročie Štefánikovej smrti, čo malo opäť veľký vplyv na ľudí. Inými slovami sa Štefánik dával dva roky do popredia, takže také jednoznačné víťazstvo, keď získal takmer polovicu všetkých hlasov z osobností v prvej desiatke, je pravdepodobne aj toho dôsledkom. Je však možné, že by tú anketu vyhral aj v inom čase, ale nemyslím si, že by to bolo s takým veľkým rozdielom.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články