Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko

Seminar Speaker Series – Dr. Jana Neuhold

29. 4. 2021 | zhliadnuté 407-krát

Prednáška Dr. Jany Neuhold z partnerskej inštitúcie VBCF (Rakúsko) ktorá pôsobí v podporných špecializovaných laboratóriách, tzv. 'Core Facilities', pod názvom „GoldenBac: A simple, highly efficient, and widely applicable system for construction of multi-gene expression“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 29. apríla o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM.

Dr. Neuhold sa venuje najmä vývoju metód k produkcii proteínových komplexov.

Produkcia rekombinantných proteínových komplexov si vyžaduje neustály vývoj metód na generovanie viacgénových expresných konštruktov. Dr. Neuhold predstaví robustný jednokrokový klonovací systém GoldenBac, ktorý poskytuje vysokoefektívnu a pritom jednoduchú metódu na generovanie multigénových expresných konštruktov pomocou transpozície, ale aj pre homológnu rekombináciu za použitia bakulovírusových systémov. Vďaka týmto vlastnostiam je táto technológia dostupná aj v laboratóriách, ktoré už bakulovírusový expresný systém používajú a je vhodná aj na rutinné generovanie multigénových konštruktov.

Projekt CAPSID a jeho aktivity spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovensko-Rakúsko.

Viac informácií o prednáške, ako aj registrácia na webovej stránke projektu.

Text: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV

Súvisiace články