Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Zľava J. E. Georgios Dimitriadis a predseda SAV Pavol Šajgalík

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal veľvyslanca Helénskej republiky Georgiosa Dimitriadisa

16. 3. 2021 | zhliadnuté 330-krát

Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v utorok 16. marca veľvyslanca Helénskej republiky J. E. Georgiosa Dimitriadisa. Na priateľskom stretnutí bol prítomný aj podpredseda SAV pre zahraničné styky PhDr. Dušan Gálik, CSc., a Mgr. František Fundárek, CSc., z Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

V súčasnosti SAV kooperuje s Gréckom na 66 projektoch, najviac rozpracovaných je s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV. Priestor pre užšiu bilaterálnu spoluprácu vidia obe strany v spolupráci gréckych inštitúcií so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Historickým ústavom SAV či Filozofickým ústavom SAV. Zástupcovia SAV sa dohodli s gréckym veľvyslancom na vypracovaní návrhov na budúcu možnú spoluprácu, ktorý ju bude tlmočiť príslušným inštitúciám Helénskej republiky.

G. Dimitriadis informoval o pripravovanom podujatí pri príležitosti okrúhleho 200. výročia vypuknutia revolúcie v Grécku, ktorá znamenala ukončenie osmanskej nadvlády a vytvorenie základov modernej gréckej štátnosti. Podujatie sa bude konať vo viacerých paneloch zahŕňajúcich široké spektrum vedných disciplín, pričom grécka strana má eminentný záujem na zapojení SAV. Prof. Šajgalík uvítal túto iniciatívu a prisľúbil, že SAV do konca mája tohto roku zmapuje záujem jednotlivých pracovísk a výskumných centier o aktívnu účasť na tomto podujatí.   

Predstavitelia oboch strán sa zmienili aj o súčasnej pandemickej situácii a jej vplyve aj na vzájomnú spoluprácu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky