Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Spomíname na RNDr. Petra Komadela, DrSc.

8. 3. 2021 | videné 1069-krát

Vo veku 65 rokov zomrel 27. februára RNDr. Peter Komadel, DrSc., dlhoročný pracovník Ústavu anorganickej chémie SAV (1982 2018) a člen oddelenia hydrosilikátov, ktoré aj dlhé roky viedol (1993 – 2018). V rokoch 2000 – 2009 bol zástupcom riaditeľa ústavu.

Jeho profesionálny život bol úzko spätý s výskumom ílových minerálov. V oblasti výskumu vlastností ílov a ílových minerálov so zameraním na ich charakterizáciu a chemické modifikácie bol výraznou, medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou. V roku 1998 obhájil doktorskú dizertačnú prácu vo vednom odbore anorganická technológia a získal titul DrSc. (doktor technických vied). Dr. Komadel bol školiteľom viacerých doktorandov, ktorí aj naďalej pracujú v oblasti vedy, či už doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Počas svojej kariéry získal mnohé domáce a zahraničné ocenenia, ako napríklad trojnásobnú  prémiu za vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy, udeľovanú Literárnym fondom v období od 2000 2008, Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (2005) a Medailou SAV za podporu vedy (2015). Prejavom medzinárodného uznania vedeckej práce Dr. Komadela je viacero ocenení, ako napríklad cena The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland (2001) a vyznamenanie The Clay Minerals Society, USA (2003).

Bol dlhoročným predsedom Slovenskej ílovej spoločnosti a členom Učenej spoločnosti Slovenska. Okrem toho bol veľmi aktívny aj na medzinárodnej úrovni a bol členom najvýznamnejších medzinárodných organizácií zameraných na výskum ílov a ílových minerálov, v rokoch 2012 – 2013 prezidentom The Clay Minerals Society (USA) a v rokoch 2011 – 2015 President of the European Clay Groups Association. Pracoval v redakčných radách troch najvýznamnejších svetových časopisov o íloch a ílových mineráloch.

Kolegovia si ho budú pamätať pre jeho vedecké nasadenie, výskumnú prácu a pre jeho hlbokú angažovanosť v záležitostiach ústavu a neutíchajúci životný elán.

Česť jeho pamiatke!

Text: Jana Madejová, Ústav anorganickej chémie SAV

Foto: archív SAV

Súvisiace články