Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ing. Karol Iždinský, CSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV získal projekt H2020

21. 1. 2021 | zhliadnuté 1135-krát

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV aj vďaka predchádzajúcim skúsenostiam so získavaním projektov v programoch EÚ a zastúpeniu svojich zamestnancov vo výkonnom výbore Spoločnosti pre nové materiály a technológie, o. z., získal ako člen konzorcia, projekt „Strategic and targeted support to incentivise talented newcomers to NMBP projects underHorizonEurope“, FIT-4-NMBP. V utorok 19. januára sa konal jeho kick-off meeting vo virtuálnom formáte.

Cieľom projektu FIT-4-NMBP je zvýšiť účasť talentovaných nováčikov z nedostatočne zastúpených regiónov na projektoch v rámci výziev Horizont Európa v porovnaní s programom Horizont 2020 v oblasti „Digital, Industry, Space“. Talentovaní nováčikovia sú perspektívne inovačné organizácie – najmä malé a stredné podniky, ktoré sa nezúčastnili na programe NMBP H2020. Zatiaľ nedostatočne zastúpené na projektoch H2020 NMBP sú regióny v krajinách EÚ-13, EÚ-15 a v pridružených krajinách, pričom projekt združuje inštitúcie a firmy z Luxemburska, Litvy, Lotyšska, Českej Republiky, Holandska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska.

Úlohou FIT-4-NMBP bude:

• Organizovať inovačné a motivačné workshopy pre talentovaných nováčikova ich prepojenie s najlepšími inovátormi NMBP;

• Poskytnúť praktickú podporu talentovaným nováčikom pri príprave návrhov NMBP pre program Horizont Európa;

• Uľahčiť vytváranie kontaktov pre talentovaných nováčikov na významných európskych konferenciách a regionálnych sprostredkovateľských podujatiach;

• Talentovaným nováčikom poskytnúť školenia v oblasti prenosu technológií, písania návrhov a používania európskych sieťových portálov.

„Okrem týchto úloh budú jednotliví členovia konzorcia mapovať vo svojom regióne dôvody neúčasti nových inovátorov na podávaní a riešení projektov a budú spolupracovať s odborníkmi zodpovednými za regionálnu a národnú politiku výskumu a inovácií, aby sa pomenovali dôvody tohto nízkeho záujmu o účasť na programových výzvach“, povedal Ing. Karol Iždinský, CSc., z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Súčasťou projektu bude aj sformulovanie návrhu opatrení, smerujúcich ku zvýšeniu účasti vo výzvach Horizont Európa, ktoré budú ponúknuté regionálnym/národným orgánom a tvorcom politík v oblasti výskumu a inovácií.

Text: Alena Opálková, Martin Nosko, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Foto: Oskar Iždinský

Súvisiace články