Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ľudia plánujú obmedziť stretávanie sa počas Vianoc

21. 12. 2020 | zhliadnuté 460-krát

Výrazná väčšina ľudí na Slovensku deklaruje snahu obmedziť návštevy počas vianočných sviatkov. To je ďalšie zo zistení výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát sa realizoval od 10. do 14. decembra.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri.

Šiesta vlna výskumu Ako a máte, Slovensko? sa uskutočnila v období 10. až 14. decembra. V tomto období už bol ohlásený plán zatvoriť obchody od 21. decembra a 11. decembra zatvorili terasy reštaurácií. Sprísnenie opatrení prijaté 16. decembra, ktoré začiatok lockdownu posunulo na 19. decembra, výskum ešte nezachytil.

Z výsledkov výskumu je zrejmé, že už po ohlásení prvého plánu na relatívne mierny lockdown väčšina respondentov deklarovala snahu obmedziť stretávanie sa počas vianočných sviatkov. Až 28,1 percenta respondentov povedalo, že Vianoce strávia len s členmi svojej domácnosti a ďalších 39,7 percenta respondentov deklarovalo plán obmedziť stretávanie sa len na blízkych príbuzných.                                

Len menšia časť respondentov (14 %) odpovedala, že sa tento rok v stretávaní so známymi a príbuznými nebude obmedzovať. Sú to častejšie mladší respondenti a respondenti, ktorí sa necítia byť ohrození epidémiou koronavírusu. Obmedziť sa neplánujú ani tí, ktorí v súvislosti s riešením epidémie koronavírusu nedôverujú vedeckým inštitúciám na Slovensku, a ľudia nespokojní s krokmi vlády pri zvládaní epidémie. Na druhej strane Vianoce stráviť len s členmi svojej domácnosti plánujú častejšie starší respondenti.

Výskum obsahoval aj otázku, či sa pred stretnutím s príbuznými plánujú ľudia otestovať na ochorenie COVID-19. Spomedzi tých, ktorí Vianoce neplánujú stráviť len s členmi vlastnej domácnosti, sa určite alebo skôr plánuje dať otestovať 29,5 percenta. Otestovať sa pred návštevou príbuzných neplánujú ľudia, ktorí sa koronavírusu neobávajú, a tí, ktorí neschvaľujú kroky vlády pri riešení koronakrízy.
Vo verejnosti celkovo mierne prevažujú obavy zo zhoršenia epidemiologickej situácie počas Vianoc. K názoru, že Vianoce situáciu s koronavírusom zhoršia, sa úplne alebo čiastočne prikláňa 37,1 percenta respondentov. Naopak 33,4 percenta respondentov predpokladá, že Vianoce situáciu s epidémiou nezhoršia. Respondenti, ktorí očakávajú zhoršenie situácie počas Vianoc, výrazne častejšie plánujú stráviť Vianoce len s členmi svojej domácnosti a tiež sa výrazne častejšie plánujú dať pred návštevou blízkych otestovať.

„Výskum potvrdil súvislosť medzi pocitom ohrozenia a opatrným správaním sa počas vianočných sviatkov. Respondenti deklarujúci vysokú mieru obáv z koronavírusu výrazne častejšie plánujú obmedziť spoločenské kontakty počas sviatkov. Vzhľadom na odlišnú nebezpečnosť vírusu pre rôzne vekové kategórie je nádejné zistenie, že starší respondenti plánujú, bez ohľadu na mieru obáv, sviatky častejšie stráviť len s členmi domácnosti. Na druhej strane relatívne často vyslovované plány na preventívne otestovanie sa pred návštevou príbuzných a známych naznačujú zvýšenú záťaž testovacích miest,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

„To, či sa podarí počas Vianoc obmedziť šírenie koronavírusu, závisí v tejto chvíli od správania ľudí a od individuálnej zodpovednosti každého z nás. Preto je pozitívne, že vyše dve tretiny respondentov plánujú obmedziť mobilitu, a takmer tretina sa plánuje pred návštevou príbuzných otestovať. Zároveň sa opäť potvrdzuje, že opatrné správanie ľudí súvisí aj so spokojnosťou s tým, ako vláda manažuje pandémiu,“ dodáva Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Text: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Ilustračné foto: unsplash.com/Catalin Bot