Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Z výtvarných diel žiakov zo ZŠ v Hanušovciach nad Topľou

Prvý ročník súťaže pre žiakov – Slavistické pierko

23. 11. 2020 | zhliadnuté 245-krát

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV vyhlásil tento rok pri príležitosti 25. výročia svojho založenia súťaž Slavistické pierko. Vyhodnotenie jeho prvého ročníka organizátori načasovali počas Týždňa vedy a techniky.

Na súťaži Slavistické pierko sa mohli zúčastniť všetci nápadití žiaci základných škôl so svojimi výtvarnými a literárnymi prácami. Tohtoročná téma sa niesla v duchu Slovák v srdci Európy. „V prácach žiakov sa tak odzrkadľovalo, v čom sú podľa nich Slováci výnimoční, osobití, čo majú podobné alebo spoločné s inými slovanskými národmi, prečo sú dôležití,“ vysvetľuje tím Slavistického pierka.

Do 1. ročníka projektu sa zapojilo zhruba 300 výtvorov zo základných škôl (ZŠ) z celého Slovenska, súťažilo sa v troch hlavných kategóriách – I. kategória (1. stupeň ZŠ), II. kategória (2. stupeň ZŠ, literárne práce) a III. kategória (2. stupeň ZŠ, výtvarné práce). Organizátori udelili aj špeciálnu cenu za kolektívnu prácu. Podľa tímu Slavistického pierka téma Slovák v srdci Európy zarezonovala najmä u žiakov II. stupňa ZŠ, no ani účasť druhého až štvrtého ročníka nebola zanedbateľná.

Vo výtvarnom aj literárnom znázornení dominovali hlavne folklórne inšpirácie a ľudové zvyky, ale aj rôzne spracovanie najvýraznejších osobností, ktoré sa viažu na učebné osnovy ZŠ (štúrovci, M. R. Štefánik). Medzi témy, na ktoré sa žiaci sústredili, patrili aj národné jedlá, prírodné aj architektonické dominanty Slovenska. „Niektorí z nich zahrnuli do výtvorov osobnú skúsenosť a názor na život na Slovensku, na jazyk a jeho špecifiká, stretli sme sa aj s rozprávkovými motívmi či interview,“ opisuje tím organizátorov.

Cieľom súťaže je prístupným spôsobom podnietiť záujem žiakov o oblasť slavistiky, vyvolať zamyslenie a hľadať odpovede na rôzne otázky súvisiace s týmto odborom. Pre vedcov ústavu mali žiacke práce aj ďalší význam – poukazujú na súčasný stav poznania a myslenia v oblasti slavistiky, čím v neposlednom rade tvoria určitú formu pramennej databázy.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív Slavistické pierko