Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Odovzdávanie cien sa konalo vo virtuálnom priestore. Všetci ocenení sa prihovorili online, na snímke Mgr. Ivana Kozelová, PhD.

Danubius Young Scientist Award 2020

20. 11. 2020 | zhliadnuté 326-krát

Od roku 2011 udeľuje rakúske Ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) a Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) cenu Danubius Award. Úlohou tejto ceny je prejaviť rešpekt ľuďom s výnimočnými zásluhami v ich vedeckej aktivite súvisiacej s Dunajským regiónom.

Od roku 2014 sa udeľuje aj cena Danubius Young Scientist Award. Jej úlohou je povzbudiť mladých vedcov, aby sa viac zapájali do vedeckého skúmania problémov a otázok súvisiacich s Dunajským regiónom. Univerzity, akadémie vied a vedecké inštitúcie vo všetkých 14 krajinách Dunajského regiónu každý rok vyzvú, aby nominovali vhodných kandidátov. Z nominovaných vyberie medzinárodná komisia jedného kandidáta za každú krajinu, ktorý získa ocenenie.

Tento rok ju za Slovenskú republiku získala vedecká pracovníčka z Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave Mgr. Ivana Kozelová, PhD., ktorá sa venuje hodnoteniu indikátorov ekosystémových služieb v Dunajskom regióne.  V súčasnej pandemickej situácii sa odovzdávanie cien konalo vo virtuálnom priestore 6. novembra 2020.

Text: Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV

Foto: archív Ivany Kozelovej