Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

SAV pokračuje v najúspešnejšom projekte boja proti odlivu mozgov

2. 11. 2020 | zhliadnuté 901-krát

Po úspešnom projekte SASPRO, ktorý je schémou boja proti odlivu mozgov, spúšťa Slovenská akadémia vied jeho pokračovanie – SASPRO 2. Príležitosť dostane 40 vedcov, ktorí momentálne pôsobia v zahraničí, a buď sa chcú vrátiť do rodnej vlasti, alebo pochádzajú z iných krajín a chcú robiť vedu na Slovensku. Na projekte spolupracuje SAV s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. Prvá výzva na prihlasovanie vedeckých talentov je vyhlásená dnes 2. novembra 2020 a bude otvorená do 1. marca 2021.

„Otvorenie výzvy pre SASPRO 2 je význačný počin, ktorý prichádza v čase, keď celé Slovensko žije nielen covidom, ale doslova až smútkom nad tým, že naši mladí študenti a vedeckí pracovníci odchádzajú pracovať do zahraničia. SASPRO 2 chce časť toku rozumu, ktorý ide von z krajiny, vrátiť späť. Verím, že tento pokračujúci projekt sa stane nukleačným zárodkom, na ktorom sa bude dať stavať, aby naši študenti neodchádzali, respektíve aby sa tí, ktorí získajú skúsenosti v zahraničí, vrátili naspäť domov,“ povedal Pavol Šajgalík, predseda SAV.

Cieľom programu SASPRO 2 je posilniť vedecké organizácie SAV a fakulty STU a UK o výskumníkov zo špičkových zahraničných pracovísk, zlepšiť spoluprácu medzi vedeckými a aplikačnými sektormi či podporiť multidisciplinárne prístupy riešenia projektov. Rovnako je snahou prehĺbiť prepojenie SAV, STU a UK navzájom, podporiť ich spoluprácu so zahraničnými pracoviskami a vybudovať sieť kontaktov, ktorá uľahčí medzinárodnú spoluprácu.

Projekt má hodnotu približne deväť miliónov eur a SAV ho podala v rámci výzvy programu Horizont 2020 v kategórii Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND. Každá z univerzít prijme na svoje pracoviská po 10 vedcov a zvyšných 20 bude pôsobiť na ústavoch SAV. Program umožňuje vedcom uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov, pričom vedná oblasť, v rámci ktorej môžu podávať prihlášku, nie je obmedzená.

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke projektu www.saspro2.sav.sk.

Spracovala: Monika Tináková