Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Titulný obrázok

Vyšiel dvojmesačník Akadémia/Správy SAV

19. 10. 2020 | zhliadnuté 717-krát

Vo svojom predposlednom tohtoročnom čísle pokračuje časopis Akadémia/Správy SAV v predstavovaní vedcov, ktorí si začiatkom leta prevzali Ceny SAV, približuje prácu Prognostického ústavu SAV, ukazuje rôzne podoby arboréta, venuje sa aj zmenám v základných školách.

„Ak sme chceli ... urobiť pohľad na dejiny slovenskej literatúry, ktorý by bol iný ako dovtedajšie, tak to museli byť dejiny, ktoré sú pluralitné, založené na prirodzenej diferenciácii dejinných procesov...“ hovorí Peter Zajac z Ústavu slovenskej literatúry SAV o jednom z projektov vedcov z tejto inštitúcie pod titulkom Plastickejší obraz slovenskej literatúry.

„Najlepším spôsobom, ako zlaďovať všetky tri zložky centra, je spolupráca na spoločných projektoch. Takže sa snažíme pri ich koncipovaní, aby zahŕňali prácu vedcov z viacerých organizačných zložiek,“ hovorí Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu SAV a zástupca riaditeľky Centra spoločenských a psychologických vied SAV, ktoré si nedávno pripomenulo päť rokov od založenia. Viac v rozhovore Interdisciplinarita dostáva nové impulzy.

„...tým, že sme manželia, a teda spolu prirodzene trávime všetok čas, mnohé problémy dokážeme analyzovať a riešiť takpovediac za pochodu. Dokonca aj v obchode v rade pri pokladni.“ Eva a Marián Jurčišinovci z Ústavu experimentálnej fyziky SAV získali Cenu SAV za výsledky vedeckovýskumnej práce za rok 2019. Viac pod titulkom Manželská spolupráca na úplne plný úväzok.

Magnólia japonská, jedľovec kanadský, judášovec čínsky či dráč kórejský. Ale tiež borovica lesná či bršlen európsky. Na celkovej ploche 67 hektárov Arboréta Mlyňany SAV možno nájsť stovky drevín z viacerých vzdialených a na tieto rastliny bohatých oblastí sveta a pochopiteľne aj zo Slovenska. Okrem zaujímavého areálu sa za touto botanickou inštitúciou skrýva aj vedecká práca, zdroj vzdelávania, turistická atrakcia, miesto oddychu, predajňa okrasných rastlín, ale dokonca aj miesto sobášov. Podrobnosti v texte Podoby stále zeleného arboréta.

„Popularizácia je niečo, čo považujem za úplne prirodzenú súčasť práce v medicíne a vede. Zdravotné povedomie na Slovensku je veľmi nízke. A veľmi nízke je aj povedomie vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie,“ hovorí Adela Penesová z Ústavu klinického a translačného výskumu Biomedicínskeho centra SAV v článku Fascinujúci svet medicíny a vedy.

Celé číslo nájdete TU

Text: Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky