Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Podiel ľudí v percentách, ktorí sa pre pandémiu rozhodli zrušiť naplánované aktivity

Leto sme strávili inak, no nehodnotíme to negatívne

30. 9. 2020 | videné 1081-krát

Ochorenie COVID-19 zmenilo spôsob, akým obyvatelia Slovenska prežívali letné mesiace. Až 80 percent opýtaných v kontinuálnom prieskume Ako sa máte Slovensko? uviedlo, že pandémia ovplyvnila spôsob, akým bežne trávia leto. Tesná polovica respondentov (51 percent) však prázdninové mesiace hodnotí pozitívne.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji a septembri.

Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila spôsob, akým respondenti trávili leto. Na otázku Do akej miery epidémia koronavírusu ovplyvnila spôsob, akým trávite leto odpovedalo 27,6 percenta opýtaných, že výrazne a ďalších 52,6 percenta tvrdí, že koronavírus ovplyvnil ich leto čiastočne. V prípade 19,8 percenta opýtaných nemal koronavírus žiaden vplyv na spôsob, ako strávili letné mesiace.

Dovolenka na Slovensku  

V prieskume sa respondenti vyjadrovali k tomu, aké aktivity plánovali, a ktoré z nich zrealizovali alebo nezrealizovali v podmienkach epidémie.

Z odpovedí vyplýva, že koronakríza prekazila plány respondentov najmä pri cestách do zahraničia. Až 83 percent spomedzi opýtaných, ktorí dovolenku v zahraničí plánovali, ju pre koronavírus zrušilo. Naopak len osem percent opýtaných ju aj napriek pandémii zrealizovalo.

Dovolenku plánovanú na Slovensku zrušilo iba 36 percent respondentov, celkovo 38 percent opýtaných ju absolvovalo napriek epidémii.

Rodinné stretnutia patrili k aktivitám, ktoré sa respondenti vo väčšej miere rozhodli absolvovať. Plánované významné rodinné udalosti zrušilo len 37 percent opýtaných, zatiaľ čo 44 percent ich naopak aj napriek koronakríze uskutočnilo.

Kultúra trpela

K aktivitám, ktoré respondenti počas leta rušili, patrila aj účasť na letných festivaloch (80 percent) a koncertoch a divadelných predstaveniach (74 percent). Približne každý druhý respondent si tiež rozmyslel návštevu kúpaliska či akvaparku (54 percent).

Napriek tomu, že sme počas leta rušili viaceré zamýšľané aktivity, nezdá sa, že by koronakríza zanechala zlý pocit z tradičných dovolenkových mesiacov. Na škále od 1 = veľmi spokojný, po 5 = veľmi nespokojný bolo až 51 percent opýtaných so svojím letom spokojných (odpovedali možnosťami 1 a 2). Naopak vyslovene nespokojných s prázdninovými mesiacmi bolo len 14 percent opýtaných (odpovedali možnosťami 4 a 5).
„Spätný pohľad, ako sme trávili leto, ukazuje, aký mimoriadny zásah do spôsobu, ako trávime voľný čas v lete, predstavovala koronakríza. V lete 2020 ľudia zrušili veľkú väčšinu plánovaných dovoleniek v zahraničí a vo väčšine prípadov nenavštívili ani letné festivaly a iné kultúrne podujatia, ktoré navštíviť plánovali. Ukazuje to, že ani v čase, keď počet pozitívne testovaných nebol veľký, nebrala hrozbu epidémie koronavírusu slovenská verejnosť na ľahkú váhu,“ hovorí Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

„Keďže nás pandémia zastihla už na jar, ľudia mali čas pripraviť sa na leto a svoje pôvodné plány zrevidovať a realisticky prispôsobiť novej situácii aj svoje očakávania. Práve realisticky nastavené očakávania mohli viesť k spokojnosti s prežitím leta, treba však povedať, že ju vyjadrila len tesná väčšina respondentov,“ dodáva Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Výskumy budú pokračovať aj v ďalších mesiacoch a vybrané dáta z prieskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát .

Text: Michaela Lukovičová, Seesame

Grafy: MNFORCE, Seesame, Sociologický ústav SAV a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Súvisiace články