Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Certifikát o absolvovaní externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 pre BMC SAV

25. 9. 2020 | zhliadnuté 809-krát

Biomedicínske centrum SAV (BMC SAV) hneď na začiatku pandémie dobrovoľne ponúklo svoje odborné aj technické kapacity a zapojilo sa do rutinného testovania na SARS-CoV-2. Bol to vtedy bezprecedentný krok, ktorý stál BMC SAV veľa úsilia, ale ukázal sa ako správny. Rutinné testovanie pokračuje až doteraz, pričom sa používajú slovenské PCR testy, na ktorých vývoji a hlavne validácii sa stále pracuje.

V lete sa testovaciemu tímu naskytla príležitosť zúčastniť sa externého hodnotenia kvality testovania na SARS-CoV-2 (v skratke EQA, z anglického external quality assesment), ktoré organizovalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC) v spolupráci s dvomi mimoriadne prestížnymi európskymi pracoviskami, nemeckým Charité Berlín a holandským National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). V rámci testu bolo laboratóriám zaslaných 12 zaslepených vzoriek, ktoré obsahovali okrem SARS-CoV-2 aj iné ľudské respiračné vírusy.

V týchto dňoch dostalo BMC SAV certifikát potvrdzujúci, že v tejto externej kontrole kvality, ktorej sa zúčastnilo 70 laboratórií, tím BMC SAV obstál. Treba tiež zdôrazniť, že pri tejto kontrole sa použil slovenský vDETECT COVID-19 RT-qPCR test ešte vo svojej prvej verzii. Medzičasom je certifikovaná už tretia, vylepšená verzia.

„Každé takéto externé overenie kvality je pre nás vynikajúce. Utvrdzuje nás to totiž v tom, že máme správne nastavené všetky procesy, používame kvalitné testy a rovnako tiež, že máme skvelý tím ľudí, ktorí testovanie robia. Veľmi si ich nasadenie a spoľahlivosť cením a som im za to veľmi vďačný,“ povedal pri tejto príležitosti Dr. Boris Klempa, ktorého Oddelenie ekológie vírusov testovanie v rámci BMC SAV zastrešuje.

Text a foto: Biomedicínske centrum SAV