Aktuality

Financie na vedu by sa mali čerpať pružnejšie

Veda, Financovanie

8.9.2020, otvorené 383-krát

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes prezentovalo kroky, ktoré smerujú k odblokovaniu a zrýchleniu procesov pri čerpaní a zazmluvnení projektov z eurofondov. Významnú časť financovania vedy a výskumu na Slovensku predstavujú najmä zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Po nástupe do funkcie štátny tajomník Ľudovít Paulis skonštatoval, že v doterajšom priebehu súčasného programového obdobia (2014 – 2020) sa výzvy realizovali buď pochybným spôsobom, alebo neskôr sa prostriedky nečerpali vôbec. Následkom toho muselo Slovensko vrátiť naspäť už 108 miliónov eur. Ide o takzvaný dekomitment.

„Od nášho nástupu na ministerstve podnikáme kroky voči Výskumnej agentúre smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov čerpania a zazmluvňovania projektov," povedal Paulis. Od začiatku programového obdobia v roku 2014 do marca 2020 bolo čerpanie z Výskumnej agentúry na úrovni 20 miliónov eur. „Za mesiace apríl až august 2020 Výskumná agentúra uhradila už 28 miliónov eur," informoval štátny tajomník rezortu školstva. Tieto prostriedky sú určené najmä na refundáciu platov vedeckých pracovníkov a učiteľských pracovníkov. Predstavitelia výskumných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied tieto kroky vítajú.

„Na jednej strane nám niekto ponúka veľmi veľký balík peňazí a my doma nie sme schopní urobiť všetko pre to, aby sme ho vedeli efektívne využiť. Verím, že teraz nastal ten zlom, aby aj do vedy na Slovensku boli investované prostriedky, ktoré zatiaľ prichádzajú v masívnej miere zo zahraničia, z priestoru Európskej komisie. Verím, že neostane iba pri deklaráciách a Slovensko naozaj pochopí význam európskych štrukturálnych fondov ako doplnkový zdroj k tým domácim zdrojom, pretože každá krajina by mala mať jednoznačne jasnú stratégiu, akým spôsobom bude zvyšovať úroveň obyvateľstva,  čo je cez vedu a výskum možné,“ uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.

Od apríla do augusta sa podľa štátneho tajomníka už podarilo zazmluvniť projekty v celkovom objeme vyše 100 miliónov eur. Paulis poukázal aj na výzvy, ktoré sú zamerané najmä na ochorenie COVID-19. Rezort školstva preto pristúpil ku konsolidácii harmonogramu výziev, čo umožnilo vyhlásiť špecifické výzvy. Ako podotkol, tieto výzvy budú vyhodnotené do konca roka. Poukázal aj na to, že sa pripravujú ďalšie administratívne zjednodušenia procesov, aby sa všetky úkony ešte viac urýchlili.

Do konca roka 2023 má Slovensko k dispozícii 700 miliónov eur. Paulis skonštatoval, že ak to pôjde tento rok pri čerpaní ako doteraz, žiaden dekomitment hroziť nebude.

Text: TASR/SAV

Foto: Monika Tináková

Príloha

Predseda SAV Pavol Šajgalík verí, že teraz nastal ten zlom, aby aj do vedy na Slovensku boli investované prostriedky, ktoré zatiaľ prichádzajú v masívnej miere zo zahraničia, z priestoru Európskej komisie