Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Na Pustom hrade sa uskutočňuje aktuálne najväčší archeologický výskum na Slovensku

4. 8. 2020 | zhliadnuté 730-krát

Už 29. sezónu pokračuje výskum a obnova Pustého hradu. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Počas júla a augusta sa tu koná aj tradičná Letná škola archeológie, na ktorej sa zúčastňuje viac ako 20 študentov. Spolu s 20 pracovníkmi SAV tu však v rámci projektu zapojenia sa nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murármi aktuálne pracuje viac ako 50 ľudí denne.

„Počas júna a júla sme dokončili  výskum v sondách 1 a 2/2020 pri veži komitátneho hradu. V spodnej časti sondy 2/2020 sme našli denár kráľovnej Márie a na kamennom dne celú zásobnicu z doby bronzovej,“ objasňuje najnovšie poznatky Ján Beljak z Archeologického ústavu SAV.

Pokračovala aj obnova samotnej veže a postupne sa opravujú interiérové steny jej staršej etapy z druhej polovice 12. storočia. „Začali sme aj výskum pri západnej stene veže č. 2 na Hornom Pustom hrade, kde sme našli zaujímavé architektonické články. Najbohatšia na nálezy je sonda 4/2020 umiestnená na vrcholovej plošine Horného hradu pri jeho východnej línii opevnenia,“ vysvetľuje archeológ.  V nej sa našli mince z druhej polovice 13. storočia, hracia kocka, hroty šípov, pracky a ozdobné kovania. „V severnej časti tejto sondy sme našli kamennú podlahu po zrubovom objekte z 13. storočia,“ dopĺňa J. Beljak.

Po 23 rokoch sa archeológovia s výskumom vrátili aj do veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, kde ostal nepreskúmaný kontrolný blok. Okrem mince Bela IV. sa v nej našli podľa J. Beljaka „veľmi pekné výrobky z kosti a parohoviny“ a aj uhlíky, ktoré pomôžu so spresnením datovania jej vzniku. „Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D-skenom (čo má na starosti Ferdinand Ornth) a GPS,“ opisuje činnosti vedec.

Výskum a obnova Pustého hradu sa uskutočňuje s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR.

„Práce na Pustom hrade budú pokračovať aj v septembri a októbri, keď dokončíme obnovu veže komitátneho hradu a v rámci projektu Banskobystrického samosprávneho kraja obnovíme náučný chodník na Pustom hrade. Pustý hrad sa teší veľkému záujmu návštevníkov a okrem krásnych výhľadov do krajiny, bohatej flóry a fauny si môžu aktuálne pozrieť aj realizáciu archeologického výskumu, ktorý je aktuálne najväčší na Slovensku,“ dodáva na záver nepriamu pozvánku Ján Beljak.

(an)

Foto: Ján Beljak

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen