Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Základom úspechu popularizátorov vedy pre deti je hravosť

31. 7. 2020 | zhliadnuté 579-krát

Ak chce popularizátor vedy uspieť u detí, musí byť jednoducho hravý. Túto vlastnosť, doplnenú značnou dávkou fantázie, má aj trojica zamestnancov Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach – vedecké pracovníčky lng. Alexandra Kovalčíková, PhD., Ing. Erika Múdra, PhD., a doktorand Mgr. Ivan Shepa. Ich projekt Zábavná prvouka/príroveda zaujal nielen školákov, ale i Predsedníctvo SAV, ktoré ich ocenilo Cenou SAV za popularizáciu vedy.

Zábavno-vzdelávací cyklus sa začal v roku 2017, keď na základe požiadaviek viacerých základných škôl vznikla myšlienka sprostredkovať žiakom experimentálne overenie dejov a pozorovanie objektov, o ktorých doteraz mali len teoretické poznatky. Zrodil sa tak záujem vyskúšať si použitie mikroskopu, zapojenie elektrického obvodu, vytvorenie vákua či filtráciu vlastnými rukami. „Prvú otvorenú hodinu prvouky sme spolu aj s ďalšími  kolegami z ústavu usporiadali v máji 2017,“ spomína Alexandra Kovalčíková. „Mala u detí i pedagógov veľký úspech. Keďže sa záujem škôl neustále zvyšoval, od roku 2019 sme pôvodne týždňové akcie rozšírili na celoročnú aktivitu. V našom popularizačnom programe sa za štyri roky vystriedalo 23 tried základných škôl, spolu 468 druhákov, tretiakov a štvrtákov. Okrem nich prišli na pôdu SAV počas minuloročných letných prázdnin aj deti z dvoch turnusov prímestského tábora denného centra Ovečka.“ Bolo by ich zrejme viac, nebyť pandémie koronavírusu, pre ktorú od marca museli stopnúť ďalšie naplánované. Ocenený kolektív sa zapojil aj do podujatí Vedeckých brlohov s názvom Magnetický a materiálový deň, organizovanom ich mentorkou RNDr. Máriou Zentkovou, CSc., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.   

Od roku 2018 sa koná tento zábavno-vzdelávací cyklus aj pod záštitou stratégie Otvorená akadémia.

Ocenené trio vedcov vie veľmi dobre, ako deti zaujať. Alexandra Kovalčíková aj Erika Múdra to majú rovno z prvej ruky – od svojich detí. Mama Kovalčíková sa pri písaní domácich úloh so svojimi dvoma synmi podrobne oboznámila, čo sa na prvouke, od tretieho ročníka na prírodovede učia. Erika Múdra má tiež syna v rovnakom veku, nuž sa vedkyne rýchlo dohodli, že „toto vieme ukázať názorne“. Do partie sa pridal chemik Ivan Shepa, doktorand z Ukrajiny. „Ja som sa detí naopak bál. Pre mňa sú malé, krehké a pri troške nepozornosti by si chemikáliami mohli ublížiť,“ priznáva. „Obavy sa ukázali ako zbytočné. Detváky na prvom stupni základných škôl  sú veľmi disciplinované, trpezlivé, počkajú, kým im nedám pokyn. Samy sa navzájom napomínajú, ak náhodou niektoré v zaujatosti položí lakeť na laboratórny stôl.“

Vedci si uvedomujú, že na osem-, deväťročných školákov je príkazov a zákazov typu Nechytať! Nevoňať! Lakte zo stola! priveľa. Ale skúsili ste si niekedy pričuchnúť k čpavku? Takže: nečuchať, výpary iba trošičku z diaľky oviať rukou. I tak dostanú čuchové bunky poriadne zabrať. Bezpečnosť detí je na prvom mieste.

Hodina zábavnej prvouky/prírodovedy, samozrejme, nikdy netrvá klasických 45 minút. Je aj trikrát dlhšia. Priebeh má zakaždým rovnaký – príchod akože na workshop, registrácia jeho účastníkov (každý dostane menovku), po úvodnej prednáške nasleduje „coffee break“. Po ňom si deti pomocou zábavných experimentov a skúšok z oblasti fyziky, chémie a materiálového inžinierstva otestujú základné vlastnosti rôznych materiálov na štyroch rôznych stanovištiach.  „Pozrú sa na svet kovov, plastov, keramiky, kompozitov pomocou mikroskopov. Vyskúšajú si filtráciu a odparovanie látok, zaujímavé chemické reakcie, pokusy s hustotou, hrajú sa s magnetmi, elektrickými obvodmi, skúmajú skryté znaky na bankovkách, vodivosť i tvrdosť materiálov. Pomocou svetelného mikroskopu objavia, ako vyzerá krieda, drevo, stavba motýlieho krídla, listu rastlinky či ľudského vlasu,“ vymenovala časť experimentov Erika Múdra. „Na základe získaných poznatkov malí vedci môžu rozhodnúť, ktorý materiál je najvhodnejší na konštrukciu mobilu, auta či stavbu domu. Svojpomocne si môžu vyrobiť prívesok.“

A kde je konkrétne spomínaná odporúčaná hravosť vedcov? Nuž, na takéto množstvo laboratórnych pokusov treba veľa rôznorodého materiálu. Časť najmä chemikálií sa dá kúpiť. Ale uhynutú osu či mravca, alebo stonku trávy či list lipy, alebo vypadnutý vlas v obchode kúpiť nedostanete. A tak sa napríklad Erika Múdra zavčas ráno musí dôkladne prejsť po záhrade pri svojom rodinnom dome a nazbierať potrebné rekvizity. Ivan Shepa si zase spomenul na pozostalosť svojho dedka, učiteľa chémie, ktorý mu zanechal množstvo názorných učebných pomôcok. Z rodnej Ukrajiny ich priviezol do Košíc a, veruže, ich využíva, aj keď majú vari viac ako polstoročie. 

„Mimoriadnou skupinou v rámci daných aktivít boli malí výtvarníci zo Základnej umeleckej školy na Čordákovej ulici v Košiciach. Po hodinách prvouky umelecky dotvorili vedecké fotografie pripravené na elektrónových mikroskopoch pracovníkov ústavu. Ich práce v rámci výtvarnej súťaže Spoznaj svet materiálov očami techniky boli v ÚMV SAV vystavené počas Týždňa vedy a techniky i Dňa otvorených dverí. Zamestnanci i návštevníci ústavu mohli hlasovaním vybrať najkrajšiu prácu. Parádna ukážka prepojenia vedy a umenia!“ hovorí Alexandra Kovalčíková.

Zábavno-výchovný cyklus Zábavná prvouka/prírodoveda prináša pre každého, kto sa na ňom podieľa a zúčastňuje, benefity. V detskej mysli sa začína formovať pozitívny vzťah k prírodným a technickým vedám, rysuje sa konkrétnejšia predstava o práci vedca a – ako unisono poznamenali všetci traja ocenení – deti si veľmi rýchlo zvyknú na prácu v tíme. Pozorne si všimnú, kto ešte neabsolvoval ten-ktorý test a samy ho vyzvú: „Ešte ty si nebol.“

Ako ďalej? „Rozhodne chceme pokračovať v tejto forme popularizácie vedy, reagujeme na každú projektovú výzvu. Oceňujeme, že vedenie ústavu  nám pridelilo stály  priestor – popularizačnú učebňu, čím sa podstatne zlepšila logistika a skrátila časová náročnosť prípravy podujatia. Zároveň nás teší aj záujem viacerých našich kolegov pridávať sa k tejto aktivite,“ povedala aj za ostatných o ďalších plánoch Alexandra Kovalčíková.

Katarína Čižmáriková    

Foto: Katarína Čižmáriková a Katarína Gáliková