Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z výsledkov výskumu Centra spoločenských a psychologických vied SAV vyplynulo, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým uchádzačom – mužom

Ženy to majú na trhu práce ťažšie

9. 7. 2020 | videné 1738-krát

Je všeobecne známe, že ženy na Slovensku zarábajú asi o 20 % menej ako muži. Popri rôznych faktoroch, ktoré do toho vstupujú, zostáva stále táto nerovnosť nevysvetlená. Bližšie sa na tento jav pozreli vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, pričom vychádzali z predpokladu, že nižšie ponuky platu pre ženy sú samozrejmosťou už na začiatku, pri prijímaní do zamestnania.

„Konkrétne sme chceli zistiť, či budú v procese prijímania do zamestnania ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý, koho by v prípade ekonomickej krízy personalisti skôr prepustili a zaujímalo nás aj to, akú úlohu zohráva v celom procese diskriminácia a predsudky. Celkovo až 155 odborníkov, ktorí majú skúsenosti v procesoch zamestnávania a prepúšťania zamestnancov, sme požiadali, aby vyhodnotili životopisy troch kandidátov na pozíciu regionálneho obchodného manažéra,“ povedala Magdalena Adamus z Centra spoločenských a psychologických vied SAV.  

Polovica z týchto odborníkov dostala na zhodnotenie životopisy so ženskými menami a druhá polovica hodnotila tie isté životopisy, no označené mužskými menami. Personalisti hodnotili každého z fiktívnych kandidátov nakoľko ich považujú za kompetentných, vhodných na uvedenú pracovnú pozíciu a sympatických. Mali uviesť aj to, aký plat by im ponúkli.

„Zistili sme, že ženám by personalisti ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým uchádzačom - mužom. Personalisti správne identifikovali kandidátov, ktorí boli objektívne najlepší, a tým aj ponúkali vyššiu mzdu, no práve v tejto skupine bol rozdiel medzi ponúkanými mzdami pre mužov a pre ženy najvypuklejší – najlepšia kandidátka bola najviac znevýhodnená, pretože v porovnaní s identickým mužským kandidátom jej bol ponúknutý o 15 % nižší nástupný plat,“ povedala Eva Ballová Mikušková z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. 

Uvedené výsledky hodnotia psychologičky SAV ako znepokojujúce a prekvapilo ich aj to, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy – personalistky. Tie totiž ponúkli mužom až o 240 eur viac pri plate po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. Takéto rozdielne ponuky pre ženy a mužov sa u mužov – personalistov nevyskytovali. Vo všeobecnosti platí, že v personalistike pracuje viac žien ako mužov.

„Pozitívne pre ženy uchádzajúce sa o zamestnanie vyšlo, že personalisti boli náchylní prepustiť skôr mužov s častejšími absenciami v porovnaní so ženami, ktoré tiež často absentovali,“ povedala Magdalena Adamus.

Pri zhrnutí tohto výskumu výsledky naznačujú, že situácia na trhu práce je zložitá a ovplyvňovaná mnohými nepísanými a väčšinou neuvedomovanými normami a predsudkami, na čo doplácajú predovšetkým ženy.

„Vytvára sa bludný kruh, kde naďalej pretrváva predstava, že domáce práce a starostlivosť o deti a ostatných členov domácnosti je ´ženská´ špecializácia, čo núti ženy k zamestnaniam, ktoré umožňujú spájať rodinný život s prácou, a mužov k tomu, aby sa venovali skôr kariére. Takýto prístup má ďalekosiahle následky, nielen ekonomické, ale aj psychologické. Obmedzuje sa aktívna prítomnosť otcov v živote detí, ktorá má nezanedbateľný vplyv na ich vývoj, no obmedzuje sa najmä nastolenie rovnováhy rodina – práca tak u mužov, ako aj u žien, ktorá sa silne spája s celkovou životnou spokojnosťou,“ dodala Eva Ballová Mikušková.

Viac sa o výskume dočítate v blogu Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.

Monika Tináková

Foto: unsplash/Tim Guow