Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Príspevok poľnohospodárstva a miest budúcnosti k zachovaniu biodiverzity

26. 6. 2020 | zhliadnuté 443-krát

Táto téma rezonovala v dňoch 11.  12. mája 2020 počas webkongresu „Visions for Transitions“, ktorý organizovala rakúska environmentálna organizácia GLOBAL 2000. Na kongrese odznelo 22 prednášok vedcov a odborníkov v oblasti poľnohospodárstva a ochrany biodiverzity z deviatich európskych krajín. Botanický ústav CBRB SAV sme reprezentovali témou Karpatské bio-kultúrne dedičstvo: studnica múdrosti pre modernú ochranu prírody (Carpathian bio-cultural heritage: a well of wisdom for modern biodiversity conservation). Výskumom vegetácie lúk a pasienkov sa náš výskumný tím zaoberá dlhodobo a v súčasnosti sa zameriava na vplyv tradičného hospodárenia na ich biodiverzitu v Karpatoch.

Návšteva horských obcí v Rumunsku a na Ukrajine pôsobí ako cesta do minulosti, na ktorej môžeme pozorovať niekoľko uplynulých desaťročí alebo dokonca storočí dejín poľnohospodárstva. Toto je skvelá priležitosť na spoznanie múdrosti našich predkov, ktorú môžeme využiť na udržanie biologickej rozmanitosti otvorenej krajiny pre našich potomkov. Spôsoby hospodárenia vychádzajúce z tradičných ekologických poznatkov sú inšpiráciou pre koncipovanie moderných stratégií na udržanie biodiverzity, pričom sa dajú aplikovať tak vo vidieckych regiónoch, ako aj v pozmenenej modernej krajine a v mestách.

Výskum diverzity karpatských lúk a pasienkov ukazuje, že existuje veľa ciest k pestrej krajine a druhovo bohatým spoločenstvám, ale iba niekoľko ciest k druhovému ochudobneniu. Často sú druhovo najbohatšie trávne porasty, ktoré sa obhospodarujú rovnakým spôsobom už dlhé obdobie, niekoľko desaťročí alebo aj storočí. Biodiverzitu zvyšuje tiež kombinácia kosenia a pravidelného krátkodobého pasenia. Spoločným menovateľom straty biodiverzity trávnych porastov je nevhodné využívanie krajiny, či už je to aplikácia umelých hnojív a herbicídov, nadmerná pastva, vysoká frekvencia kosenia, alebo nedostatok starostlivosti spojený so zaburinením alebo postupným zarastením drevinami.

Vďaka dlhodobému vplyvu človeka s primeranou intenzitou vznikli v Karpatoch, ale aj na iných miestach sveta, typy krajiny a ekosystémov, ktoré možno považovať za majstrovké diela interakcie človeka a prírody. Karpatské druhovo bohaté lúky a pasienky sú klenotami, ktoré stojí za to udržať vhodným obhospodarovaním pre buduce generácie. Výskum tradičných ekologických poznatkov zahŕňal aj otázky pre hospodárov: „Máte krásnu lúku, ako ste to dosiahli?“ Od tradičných hospodárov sa dá veľa naučiť. Napríklad aj to, že lúka profituje aj zo zvieracieho trusu, že je dôležité kosiť v správnom čase, aby sa populácie lúčnych druhov dokázali zregenerovať zo semien, ale aj to, že len z kvalitne kŕmených domácich zvierat získame kvalitné potraviny. Nenájdete lepšieho radcu pre trvalo udržateľné hospodárenie, ako tradičného hospodára, ktorého prežitie závisí od pôdy, a ktorý si nemôže dovoliť risk z nadmerného využívania svojich zdrojov.

Tieto a ďalšie inšpirácie z karpatských regiónov so zachovaným tradičným hospodárením nájdete vo videozázname prednášky.

Všetky prednášky sú dostupné online (https://www.global2000.at/en-programm).

Mgr. Monika Janišová, PhD., Botanický ústav SAV