Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Ako sa máte Slovensko? Situáciu sme zvládli lepšie ako iní

23. 6. 2020 | zhliadnuté 566-krát

V prebiehajúcej diskusii o pripravenosti Slovenska na ďalšie vlny pandémie je zaujímavá retrospektíva prvej vlny. Kontinuálny prieskum Ako sa máte, Slovensko? mapoval názory obyvateľov na to, ako podľa nich zvládlo situáciu Slovensko a iné krajiny. Otázky smerovali aj k tomu, či pomáhať viac postihnutým krajinám.

Polovica z nás hovorí, že sme situáciu zvládli veľmi dobre. Najhoršie hodnotenie dostali USA, Veľká Británia a Taliansko. 

Respondentov sme požiadali, aby posúdili, ako Slovensko zvláda pandémiu koronavírusu v porovnaní s inými krajinami. Respondenti odpovedali na škále od 1 do 5, kde 1 znamenalo, že „krajina pandémiu zvláda veľmi dobre“ a 5 znamenalo, že „krajina pandémiu zvláda veľmi zle“.

Z hľadiska zvládania pandémie bolo z ponúknutých krajín najpozitívnejšie hodnotené Slovensko. Takmer tri štvrtiny respondentov zvolili na škále odpoveď 1 alebo 2 (až 46,3 percenta uviedlo odpoveď 1, t. j. že Slovensko pandémiu zvláda veľmi dobre). Ako druhé najpozitívnejšie z hľadiska zvládania pandémie bolo hodnotené Česko, no menej ako polovicou respondentov. Ďalšie susedné krajiny, Rakúsko a Maďarsko, pozitívne hodnotila približne tretina respondentov.

Oproti tomu v prípade USA, Talianska a Veľkej Británie sa vyše 60 percent respondentov domnievalo, že pandémiu zvládajú zle alebo veľmi zle. V prípade Ruska si to myslela takmer polovica respondentov a v prípade Nemecka takmer tretina respondentov. Čína bola z hľadiska zvládania pandémie hodnotená nejednoznačne: kým 30,1 percenta respondentov sa domnievalo, že pandémiu zvláda, rovnaký počet uviedol, že ju nezvláda.

Čím viac boli respondenti spokojní s doterajším počínaním vlády a čím viac dôverovali ústrednému krízovému štábu a vláde, tým viac boli presvedčení, že Slovensko zvláda pandémiu koronavírusu.

„Slovensko malo z uvedených krajín vďaka včasnému zavedeniu karanténnych opatrení najmenší počet nakazených i obetí. Preto neprekvapí, že respondenti ho vnímajú najpozitívnejšie z hľadiska zvládania. Zaujímavé je však porovnanie so susednými krajinami a výrazný odstup v ich hodnotení. Maďarsko, ktoré bolo z hľadiska počtu nakazených na tom lepšie ako Česko a Rakúsko, bolo respondentmi vnímané najmenej pozitívne a takmer 16 percent respondentov sa k situácii v Maďarsku vôbec nevedelo vyjadriť. Zrejme to súvisí s výraznejšou medializáciou situácie v Česku a Rakúsku,“ všíma si Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Solidaritu s inými krajinami prejavujú skôr mladší

Tretia vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? ponúkla tiež respondentom otázky identické s rakúskym tímom výskumníkov okolo projektu "Values in Crisis". Takýmto spôsobom bolo možné porovnať pohľad respondentov na Slovensku a v Rakúsku.

Pri položenej otázke mali respondenti možnosť označiť odpoveď na sedemstupňovej škále. Na každom konci škály bol jeden výrok. 

Tak Rakúsko, ako aj Slovensko patrili v Európe skôr k menej zasiahnutým krajinám. Pri voľbe medzi možnosťou, aby menej postihnuté krajiny podporovali krajiny postihnuté krízou viac alebo každá krajina v EÚ by bola zodpovedná za seba, v oboch krajinách mierne prevažovali zástancovia druhej možnosti. Na Slovensku sa za solidarizovanie s koronavírusom postihnutými krajinami vyslovovali častejšie mladší respondenti.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku korona obdobia. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania a analýzy v marci, apríli a máji. Vďaka spolupráci slovenských a rakúskych výskumníkov sleduje prieskum názory obyvateľov týchto susedných krajín. 

(r)

Foto: TASR