Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Ilustračný obrázok

Mladí vedci sa zomkli pre vedu

19. 5. 2020 | zhliadnuté 419-krát

Mladí vedci si na Slovensku dokázali k sebe nájsť cestu aj v čase, keď ich pracovné povinnosti do značnej miery ovplyvnili opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19. Využitím formátu Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov, ktorý každoročne prinášajú vedci SAV pod hlavičkou OZ Preveda, sa aktuálne na online konferencii prezentuje 178 štúdií študentov vysokých škôl, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov SAV a univerzít, medzi nimi aj práce zahraničných autorov.

Už XII. ročník ponúka excelentné práce z oblastí prírodných vied, biomedicíny, chémie, analytiky, ekológie, biofyziky a biotechnológie. Mladá vedecká obec dokázala veľmi rýchlo nabehnúť na online systém, ktorý umožňuje okrem samotnej prezentácie príspevkov propagovať jednotlivých autorov prác, ako aj špičkové vedecké tímy. Prezentované štúdie sú voľne prístupné pre vedeckú obec a širokú verejnosť. 

Až do konca mája možno publikované práce hodnotiť, príp. o nich diskutovať. Interaktívnou diskusiou sa tak záujemcovia môžu dostať k novým informáciám a doplniť svoje vedomosti či získať všeobecný prehľad o aktuálne riešených odborných problémoch.

V tomto období sú veľmi vyhľadávané práce z oblasti virológie, molekulárnej biológie a genetiky, ktorým v záujme sekundujú viaceré práce z oblasti neurovied, problematiky metabolických porúch, kardiovaskulárneho, onkologického výskumu, ale aj štúdium dôsledkov klimatických zmien a ekologických charakteristík. Práve diskusná interakcia a, samozrejme, aj samotná kvalita vedeckých príspevkov napomôžu pri výbere najlepších prác a udelení ceny Prevedy 2020. Neodmysliteľnou súčasťou tohto moderného vzdelávania sú erudovaní moderátori jednotlivých odborných sekcií a partneri podujatia.

Link pre prihlásenie do konferencie

Realizačný tím OZ Preveda, Miroslav Ferko, ÚVS CEM SAV, Pavol Farkaš, CHÚ SAV

Foto: OZ Preveda