Aktuality

Nová publikácia (Ne)plánovaná Bratislava je dostupná aj online

Vložil(a): A. Nozdrovická, 9.4.2020, videné 478-krát

 

Publikácia (Ne)plánovaná Bratislava sumarizuje plánovanie a výstavbu Bratislavy v intervale jedného storočia, všíma si urbanistické zámery aj architektonické intervencie, pričom sa snaží postihnúť javy a procesy, ktoré sú pre Bratislavu charakteristické a dodnes determinujú jej urbanistickú štruktúru i priestorové vzťahy. Táto rozsiahla publikácia o histórii plánovania mesta Bratislavy je výsledkom niekoľkoročného a ešte stále prebiehajúceho výskumu, a v týchto neľahkých karanténnych časoch je sprístupnená celá na čítanie online.

„Sme presvedčení, že mesto je rovnako výsledkom uplatnenia veľkých plánov ako realizácie spontánnych prejavov stavebných zámerov. V rámci typológie mestských situácií analyzuje vybrané kľúčové miesta mesta. Približuje ich priestorovú premenu v čase a okolnosti, ktoré tieto zmeny podmienili. Vývojové trajektórie týchto situácií ilustrujú nielen premenu mesta, ale aj vývoj názorov na jeho plánovanie a výstavbu. Škála vybraných miest či problémov dáva dohromady obraz o celku, ktorý je zložitejší a štruktúrovanejší, než sa javí pri abstraktnom nazeraní z pozície nástrojov územného plánovania,“ hovorí o dnes už aj online sprístupnenej publikácii Laura Krišteková z odboru architektúry Historického ústavu SAV.

Publikácia (Ne)plánovaná Bratislava je ucelenou prezentáciou výsledkov výskumu, ktorý finančne podporila agentúra APVV v rámci projektu APVV-16-0584.

Publikácia je prístupná tuPDF (NE)PLÁNOVANÁ BRATISLAVA

(an)

Foto: archív

Príloha

Publikácia (Ne)plánovaná Bratislava sumarizuje plánovanie a výstavbu Bratislavy v intervale jedného storočia a je celá prístupná aj online