Aktuality

Začali sa prípravy na realizáciu celoeurópskeho prieskumu Európska sociálna sonda

9.4.2020, otvorené 339-krát

 

V tomto roku sa začala realizácia už 10. kola Európskej sociálnej sondy (ESS), medzi participujúcimi krajinami je už po siedmykrát aj Slovensko. Na Slovensku prieskum koordinuje tím Spoločenskovedného ústavu z Centra spoločenských a psychologických vied. Národnými koordinátormi sú Denisa Fedáková a Michal Kentoš.

ESS je špičkový prieskum, ktorý si dáva záležať na metodologickej precíznosti. Mapuje postoje Európanov k aktuálnym spoločenským, politickým, ekonomickým i mimoriadnym témam. Bezpochyby je to v súčasnosti pandémia COVID-19. Mimoriadna situácia okamžite priniesla opatrenia vo forme metodologických usmernení (predĺženie plánovaného času zberu dát zo šesť na 12 mesiacov, umožnenie zberu dát kombináciou osobného rozhovoru a online prístupov), ktoré sa týkajú priebehu blížiaceho sa zberu reprezentatívnych dát vo všetkých participujúcich krajinách. Aktuálne ich je 31.

Užívatelia ESS dát, ktorých počet aj na Slovensku z roka na rok narastá, ocenia, že dáta sú voľne dostupné pre akademické účely. Prístup k dátam nájdete TU.

V 10. kole ESS sú v dotazníku zaradené otázky zamerané na digitálne sociálne kontakty v čase pandémie COVID-19. Navyše slovenská verzia dotazníka bude obsahovať doplnkovú časť zameranú výlučne na mapovanie pandémie a jej spoločenských dôsledkov.

Európska sociálna sonda (European Social Survey ERIC) je prestížny európsky prieskum (ESFRI landmark) koordinovaný akademickými inštitúciami od roku 2001. 

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Ilustračné foto

Príloha

Ilustračné foto