Aktuality

Opustila nás PhDr. Oľga Halmiová, DrSc.

Vložil(a): A. Nozdrovická, 17.2.2020, videné 302-krát

V uplynulých dňoch 12. februára nás vo veku 88 rokov navždy opustila bývala pracovníčka Ústavu experimentálnej psychológie SAV PhDr. Oľga Halmiová, DrSc.

Vzdelanie v odbore psychológia získala v roku 1955 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1966 získala vedeckú hodnosť kandidátka vied a v roku 1988 ako prvá žena na Slovensku v odbore psychológie získala titul DrSc. 

Oľga Halmiová bola vnímaná ako svedomitá experimentátorka a výskumníčka. O rozvoj ÚEP SAV sa zaslúžila aj organizačne, takmer dve desaťročia nielen hodnotila, ale aj editovala publikované príspevky ako zástupkyňa editora časopisu Studia Psychologica a približne rovnako dlho zastávala aj pozíciu zástupkyne riaditeľa ÚEP SAV.

Hlavnou oblasťou vedeckého smerovania skúmania Oľgy Halmiovej boli kognitívne procesy pozornosti a pamäte. Spolupodieľala sa na vývoji laboratórnej metodiky merania sily excitačných procesov. V súvislosti s nimi sa venovala témam osobnosti, krátkodobej pamäti a kognitívnych výkonov v záťažových situáciách. Vo významnej časti svojho výskumu pamäti sa venovala hľadacej činnosti. Skúmala súvislosť výkonu v hľadacej činnosti s vekom, ďalej vplyvy učenia a zabúdania. Rovnako prispela aj k sprístupneniu novej paradigmy o sociálnom styku domácej i zahraničnej odbornej verejnosti.

V jej osobe odborná komunita stráca významnú osobnosť, ktorej experimentálna práca bola inými hodnotená ako invenčná, precízna a detailná. Kolegovia si ju budú pamätať aj ako výskumníčku, ktorá vytvárala príjemné ovzdušie, vedela vypočuť ľudí a dokázala udržať nadhľad aj v komplikovaných situáciách. (ph)

Česť jej pamiatke!

Príloha

Oľga Halmiová